BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 479-485
Słowa kluczowe
Audyt personalny, Zatrudnienie, Organizacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personal audit, Employment, Organisation, Human Resources Management (HRM)
Abstrakt
Zarządzanie we współczesnych organizacjach wymaga poszukiwania nowych rozwiązań, które z jednej strony przyczynią się do przezwyciężenia pojawiających się problemów i barier, a z drugiej stanowić będą podstawę profesjonalizacji zarządzania w obrębie przedsiębiorstw. Obszarem wymagającym permanentnego doskonalenia i rozwoju, z racji znaczenia w osiąganiu przez organizację sukcesów na rynku, jest posiadany przez nią kapitał ludzki oraz zarządzanie tym kapitałem, co zgodnie potwierdzają zarówno teoretycy, jak i praktycy. Stąd też zasadniczym problemem staje się stworzenie odpowiednich warunków dla pełnego spożytkowania owego kapitału, zwłaszcza w sytuacji pojawiających się problemów, wynikających z sytuacji kryzysowej, a prowadzących m.in. do wzrostu płynności zatrudnienia. Płynność zatrudnienia stanowi dylemat zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, co wynika z narastających trudności w pozyskaniu i zatrzymaniu pracowników lub redukcji przerostów zatrudnienia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Sapeta, Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004, s. 265.
  2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007, s. 414.
  3. A. Pocztowski, A. Miś, Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 10.
  4. T. Sapeta, Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 679, Kraków 2005.
  5. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. E. Kurtys, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1993, s. 228.
  6. A. Pocztowski, A. Miś, Analiza zasobów, s. 89.
  7. Tamże, s. 94.
  8. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami, s. 131.
  9. Rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, E. Dolny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 7.
  10. Badania nt. płynności zatrudnienia zostały przeprowadzone przez pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK w Krakowie na przełomie 2008 i 2009 r. w grupie 40 przedsiębiorstw, spośród których 40% stanowiły małe i średnie firmy, tj. zatrudniające do 250 osób, a 60% duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób. Stosując kryterium formy własności, struktura badanych firm przedstawiała się następująco: 35% firmy prywatne, 20% spółki z udziałem kapitału zagranicznego, 23% spółki Skarbu Państwa i 13% przedsiębiorstwa państwowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu