BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Finansowanie działalności proekologicznej przedsiębiorstw
The Sponsoring of Pro-ecological Activities in Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 377-386, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorczości, Ochrona środowiska, Nakłady na ochronę środowiska, Źródła finansowania
Entrepreneurship financing, Environmental protection, Expenditures for environmental protection, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów w zakresie ochrony środowiska w świetle realizacji zobowiązań wynikających z przepisów ochrony środowiska Unii Europejskiej i polityki ekologicznej państwa. Przeprowadzona analiza dowiodła, że przedsiębiorstwa w Polsce przejęły od państwa dominującą rolę w finansowaniu nakładów na ochronę środowiska. Jednakże polityka ekologiczna państwa w sektorze gospodarczym, nie została w pełni zrealizowana. Dlatego należy zwiększyć wykorzystanie środków z funduszy UE, co powinno przyczynić się do wzrostu nakładów przeznaczanych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska również w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

In this article evaluation of the funds spent on environmental protection by various companies has been pointed out according to the directories and procedures made by the European Union commission and environment policies. The conducted analysis proved that Polish enterprises had taken over the dominant role from the state in funding expenditures on the environmental protection. Nevertheless, the state environmental policies have not been completed entirely yet. This is the reason why EU funds should be enlarged and in consequence contribute to the growth of expenditures spent on environmental investments in the non-run state companies too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Famielec J., Stępień M. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 2. Górski M. (2009), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Jadźwiński L, Małachowski K. (2007), Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, w: Gospodarka a środowisko i ekologia, Małachowski K. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 4. Kozioł J. (2007), Inwestycje w ochronie środowiska szansą i wyzwaniem, "Aura" nr 2.
 5. Ochrona środowiska 2007 (2007), GUS, Warszawa.
 6. Ochrona środowiska 2009 (2009), GUS, Warszawa.
 7. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy do na lata 2007-2010, (2002), Rada Ministrów, Warszawa.
 8. Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, (2008), Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa.
 9. Poskrobko B. (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 10. Programu wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 (2002), materiał powielony, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa.
 11. Radecki W. (2009), Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska, Difin, Warszawa.
 12. Raport Ekologiczny 2009 (2010), BOŚ Bank, Warszawa.
 13. System finansowania ochrony środowiska w Polsce (2005), J. Famielec (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 14. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Dz.U. Nr 63 póz. 639 z późń. zm.
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. Nr 62 póz. 628 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62 póz. 627 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu