BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Scheibe Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania zespołem wirtualnym
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 486-492
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zespół wirtualny, Organizacja, Współpraca, Rozwój
Enterprise management, Virtual team, Organisation, Cooperation, Development
Abstrakt
Zarządzanie zespołem wirtualnym stawia przed menedżerami nowe wyzwania. Wynikają one w głównej mierze z różnic w sposobach współpracy uczestników zespołów wirtualnych oraz "tradycyjnych", opierających się na bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Główną przyczyną takich rozbieżności są tu utrudnienia w komunikacji (szczególnie niewerbalnej) pojawiające się niezależnie od rodzaju wykorzystywanej przez dany zespół technologii komunikacyjnej. Dodatkowych problemów dostarcza także pojawienie się różnic w czasie dostępu do informacji oraz liczne utrudnienia natury technicznej, wynikające bezpośrednio z ograniczeń wykorzystywanej technologii komunikacyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Powell, G. Piccoli, B. Ives, Virtual Teams: A Review of Current Literature and Direction for Future Research, "DATA BASE for Advances in Information Systems" 2004, vol. 35, nr 1, s. 6-36.
 2. J. Lipnack, J. Stamps, Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology, John Wiley & Sons Inc., 1997, s. 161.
 3. G. Hertel, U. Konradt, B. Orlikowski, Managing distance by interdependence: Goal setting, task interdependence, and team-based rewards in virtual teams, "European Journal Of Work And Organizational Psychology" 2004, vol. 13, nr l, s. 1-28.
 4. S.L. Jarvenpaa, K. Knoll, D.E. Leidner,. Is Anybody out There? Antecedents of Trust In Global Virtual Teams, "Journal of Management Information Systems" 1998, vol. 14, nr 4, s. 29-64, oraz L. Dube, G. Pare, Global Virtual Teams, "Communications of the ACM" 2001, vol. 44, nr 12, s. 71-73.
 5. R. Hightower, L. Sayeed, The Impact of Computer- Mediated Communication Systems on Biased Group Discussion, "Computers in Organizational Behavior" 1995, vol. 11, nr 1, s. 33-44; D.C. Lau, J.K. Murnighan, Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups, "Academy of Management Review" 1998, vol. 23, nr 2, s. 325-340.
 6. A. Kankanhalli, B.C.Y. Tan, Kwok-Kce Wei, Conflict and Performance in Global Virtual Teams, "Journal of Management Information Systems "2006, vol. 23, nr 3, s. 237-274.
 7. M. Alien, Leading the Virtual Team, Associations Now, 2008 May, s. 18.
 8. E. de Pillis, K. Furumo, Counting the Cost of Virtual Teams, "Communications of the ACM" 2007, vol. 50, nr 12, s. 93-95.
 9. A. Majchrzak, R. Rice, A. Malhotra, N. King, S.Ba, Technology Adaptation: The Case of a Computer-Supported Inter-Organizational Virtual Team. "MIS Quarterly" 2000, nr 24, s. 569-600.
 10. C. M. Fiol, E.J. O'Connor, Identification in Face-to-Face, Hybrid, and Pure Virtual Teams: Untangling the Contradictions, "Organization Science", 2005, vol. 16, nr. l, s. 19-32.
 11. C.M. Fiol, E.J. O'Connor, Waking up! Mindfulness in the Face of Bandwagons, "Academy Management Review" 2003, nr 28, s. 54-70.
 12. L. Branson, B. Moe, C. Sung, An Empirical Investigation of Information Processing In Individuals And Virtual Teams, "The Journal of Business and Behavioral Science" 2005, vol. 13, nr 1, s. 234-242.
 13. D.M. Thomas, R.P. Bostrom, M. Gouge, Making Knowledge Work in Virtual Teams, "Communications of the ACM" 2007, vol. 50, nr 11, s. 85-90.
 14. R. Benbunun-Fich, S. Hiltz, and M. Turof, A Comparative Content Analysis of Face-To-Face vs. Asynchronous Group Decision Making, "Decision Support Systems" 2002, nr 34, s. 457-469.
 15. A. Blanchard, T. Horan, Virtual Communities and Social Capital, w: Knowledge and Social Capital, red. E. Lesser, Woburn, MA, Butterworth-Heinemann 2000, s. 299.
 16. M. Warkentin, P. Beranek, Training to Improve Virtual Team Effectiveness, "Information Systems Journal" 1999, nr 9, s. 271-289.
 17. B.L. Kirkman, B. Rosen, C. B. Gibson, P.E. Tesluk, S.O. McPherson, Five Challenges To Virtual Team Success: Lessons from Sabre, Inc, "Academy of Management Executive" 2002, vol. 16, nr 3, s. 67-79.
 18. A. Powell, G. Piccoli, B. Ives, Virtual Teams: A Review of Current Literature and Direction For FutureRresearch, "DATA BASE for Advances in Information Systems" 2004, vol. 35, nr 1, s. 6-36.
 19. S. Straus, J. McGrath, Does The Medium Matter? The Interaction of Task Type and Technology on Group Performance and Member Reactions, "Journal of Applied Psychology" 1994, vol. 79, nr 1, s. 87-97.
 20. M.B. Watson-Manheim, F. Belanger, Support For Communication-Based Work Processes In Virtual Work, "E-Service Journal" 2002, vol. 1, nr 3, s. 61-82.
 21. R. M. Kramer, Intergroup Relations and Organizational Dilemmas: The Role of Categorisation Processes, "Research in Organizational Behavior" 1991, vol. 13, s. 191-228
 22. C.C. Snow, S.A. Snell, S.C. Davison, Use Transnational Teams to Globalize Your Company, "Organizational Dynamics" 1996, vol. 24, s. 50-67.
 23. Tamże.
 24. L. Chidambaram, R. P. Bostrom, Group Development (II): Implications for GSS Research and Practice, "Group Decision and Negotiation" 1997, nr 6, s. 231-254.
 25. L. Branson, B. Moe, C. Sung, An Empirical Investigation.
 26. S.L. Jarvenpaa, D.E. Leidner, Communication and Trust in Global Virtual Teams, "Organization Science" 1999, vol. 10, nr 6, s. 791-815.
 27. C.D. Cramton, The Mutual Knowledge Problem And Its Consequences For Dispersed Collaboration, "Organization Science" 2001, vol. 12, nr 3, s. 346-371.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu