BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańczak Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów
EU Activities for Improving the Situation of Roma
Źródło
Analizy BAS, 2012, nr 3 (70), 6 s., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Romowie, Mniejszości narodowe, Zwalczanie dyskryminacji, Wykluczenie społeczne, Państwa członkowskie
Romany, Ethnic minority, Discrimination prohibition, Social exclusion, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 i w 2007 r. większość europejskich Romów stała się jej obywatelami. Fakt ten przyczynił się do zwrócenia większej uwagi na dyskryminację i wykluczenie społeczności romskich zarówno w "nowych", jak i "starych" państwach członkowskich. Sprzeczna z fundamentalnymi wartościami UE sytuacja społeczno-bytowa większości Romów, zdaniem Komisji Europejskiej, wymaga prowadzenia efektywnych działań integracyjnych przede wszystkim przez państwa członkowskie, ale również na poziomie UE. W opracowaniu - w skondensowanej formie - zaprezentowano najważniejsze inicjatywy i działania UE w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)

This article reviews the major policies and activities of the European Union addressing the issue of social and economic inte­gration of Roma which were undertaken in the last few years. After the 2004 and 2007 EU expansion majority of European Roma became European Union citizens. However, many of the 12 million Roma in Europe face discrimination, intolerance and social exclu­sion both in the "old" and the "new" member states. Beginning with a brief demographic and social profile of Roma, the author looks at the goals, opportunities, obstacles as well as the existing EU legislative framework for Roma integration which is imperative for the European Union and its member states. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU - Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
  2. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Integracja społeczna i gospodarcza Romów (KOM(2010)133 wersja ostateczna).
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Niedyskryminacja i równość szans: odnowione zobowiązanie (KOM(2008) 420 wersja ostateczna).
  4. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. KOM (2011)173 wersja ostateczna.
  5. Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej - mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów, S. Mazur (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  6. Working together for Roma inclusion. The EU Framework explained, Luxembourg Publications Office of the European Union, 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu