BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Aleksandra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Studzińska Beata
Tytuł
Nadwyżka bezpośrednia w produkcji marchwi w systemach : ekologicznym i konwencjonalnym
Gross Margin in Organic and Conventional Carrot Production
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 387-397, tabl., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nadwyżki produkcyjne, Produkty rolne, Produkty ekologiczne, Ocena opłacalności produkcji
Surplus production, Agricultural products, Ecological product, Estimation of profitability production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki ścisłego doświadczenia polowego, na podstawie którego porównano opłacalność produkcji marchwi w systemach: ekologicznym i konwencjonalnym. Opłacalność zmierzono za pomocą standardowej nadwyżki bezpośredniej. Stanowi ona różnicę między produkcją końcową brutto a kosztami bezpośrednimi. W artykule podjęto próbę analizy czynników, wpływających na wysokość nadwyżki bezpośredniej w produkcji marchwi ekologicznej w porównaniu do konwencjonalnej. (abstrakt oryginalny)

The authors of the article analysed a profitability of carrot production on the basis of an experiment. The carrot was grown in two ways of production: organic and conventional. The profitability of carrot was measured with gross margin. We get gross margin by a substraction of direct costs of production from final gross output. The authors tried to identify the determinants of the level of gross margin in organic carrot production, comparing to conventional carrot production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jagiełło A. (2003), Nadwyżka bezpośrednia w produkcji rolniczej. Obliczanie zgodne z wymogami programu SAPARD, "Hasło Ogrodnicze" nr 9, www.ho.haslo.pl, data dostępu: 4.03.2008 r.
 2. Jarka S. (2000), Kalkulacja Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej - założenia i wykorzystanie, referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Rachunkowość Rolnicza wobec wyzwań XXI wieku", SGGW, Warszawa, http://ekr.rgr.sggw.pl/konfer, data dostępu: 4.03.2008 r.
 3. Jończyk K. (2008), Skutki produkcyjne i środowiskowe przekształcenia gospodarstwa z konwencjonalnego systemu produkcji na ekologiczny, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" Vol.53 (3), Poznań.
 4. Klepacki B., Gołębiewska B. (2005), Zmiany w opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno w Polsce, "Pamiętnik Puławski" Zeszyt 140.
 5. Kuś J. i in. (2005), Kompleksowa ocena gospodarstw ekologicznych oraz wybrane aspekty funkcjonowania rynku żywności ekologicznej, IUNG-PIB, Puławy.
 6. Kuś J. (2005), Plonowanie roślin w systemie ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym, w: Wybrane zagadnienia ekologiczne w współczesnym rolnictwie, t. 2, Wyd. PIÓR, Poznań.
 7. Prokopowicz J., Jankowska-Huflejt H. (2008), Ocena ekonomiczna kierunków działalności rolniczej gospodarstw ekologicznych mierzona standardową nadwyżką bezpośrednią "2006", "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" Vol.53 (3), Poznań.
 8. Rembiałkowska E. (2000), Zdrowotna i sensoryczna jakość ziemniaków oraz wybranych warzyw z gospodarstw ekologicznych, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 9. Rembiałkowska E. (kier. projektu) (2008), Ocena wartości odżywczej, sensorycznej oraz przetwórczej wybranych gatunków warzyw z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej - kontynuacja badań, w: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 roku, MRiRW, Warszawa.
 10. Skarżyńska A. (red.) (2006), Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku, "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Program wieloletni 2005-2009", nr 33, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007 (2007), GUS, Warszawa.
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, data dostępu: 15.01.2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu