BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turowski Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tkacz Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ślad węglowy - innowacyjny wskaźnik oceny oddziaływania łańcucha żywieniowego na środowisko
The Carbon Footprint - an Innovative Index of the Environmental Impact of the Food Chain
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 399-409, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja żywności, Proces produkcji, Wyniki badań
Food production, Production process, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie metodyki obliczania wartości śladu węglowego (CF) na przykładzie rogalików typu croissant. Stwierdzono, że największy udział w emisji gazów cieplarnianych posiadają dwa ogniwa: produkcyjne (39,1 %) i surowcowe (36,8 %). Stwierdzono również znaczny udział odpadów w wartości CF, wynoszący 19,4 %. Ślad węglowy rogalików produkowanych w polskich warunkach był wyższy w porównaniu z danymi brytyjskimi. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie margaryny zamiast masła powoduje wzrost CF o 19,4 %. Przedyskutowano innowacyjne znaczenie znakowania produktów wskaźnikiem śladu węglowego dla wyborów konsumenckich i realizacji idei rozwoju zrównoważonego. Zaproponowano nową klasyfikację produktów na podstawie ich śladu węglowego i wartości energetycznej. (abstrakt oryginalny)

The methodology of the carbon footprint (CF) calculation on the example of the croissant crescent roll was outlined in the paper. It was found that the largest effect on the emission of greenhouse gases was resulted from the processing and raw material links of the food chain (39,1 and 36,8 %, respectively). A considerable share of wastes in the CF value was also found (19,4 %). The CF index for the croissants produced in Polish conditions was higher as compared to the British data. The study revealed that the use of margarine instead of butter resulted in the CF increase of 19,4 %. The innovative significance of the product labelling with CF on the consumers' choice of products and the sustainable development was discussed. A new classification of products based on their CF and calorific value was proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BSI (2008a), PAS 2050, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services.
  2. BSI (2008b), Guide to PAS 2050, How to assess the carbon footprint of goods and services.
  3. BSI 2008. PAS 2050 (2008), Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services.
  4. Wallen A., Brandt N., Wennersten R. (2004), Does the Swedish consumer's choice of food influence greenhouse gas emissions? "Environmental Science and Policy" nr 7, 525-535.
  5. Martindale W., Richardson P. (2008), Food and beverage carbon dioxide emissions from producer to consumer - applying and communicating LCA, "Aspects of Applied Biology" nr 87, 85-90.
  6. Steinfeld H., Gerber P., Waasenaar T., Castel V., Rosale M., Haan C. (2006), Livestock's long shadow, environmental issues and options, "Rome: Food and Agricultural Organisation".
  7. PN-EN ISO 14040 (2009), Zarzadzanie środowiskowe - Ocena Cyklu Życia - Zasady i struktura.
  8. IPCC (2007), Climate change 2007, IPCC Fourth Assessment Report, Cambridge University Press, UK.
  9. Smithers R. (2009), Tesco becomes UK's first retailer to display carbon footprint on milk, http://www.guardian.co.uk [17.08.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu