BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Wacław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Some Problems With the Use of Renewable Energy Sources
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 411-423, rys., tabl., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Elektrownie jądrowe, Energochłonność gospodarki, Emisja gazów
Renewable energy sources, Nuclear power station, Energy consumption in the economy, Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono kontrowersje dotyczące źródeł energii odnawialnej. Zwrócono uwagę na rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce a także wysoką, w porównaniu z innymi krajami Europy, energochłonność i emisyjność gospodarki. Przedstawiono również wyniki prognozy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with controversies over the use of renewable energy sources. Attention is paid to development of the use of renewable energy sources in Poland and also to high power consumption and strong emissivity compared to those of other European countries. The forecasts related to the growth of the use of renewable energy sources in Poland by 2020 are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of the renewable energy evolution up to 2020 (2003), FRAUN-HOFER ISI, EEG, KEMA, ECOFYS, REC, FORRES 2020, Draft Country Report Poland.
 2. ARE S.A., (2001), Opracowanie scenariusza ekologicznego rozwoju krajowego sektora energetycznego, Warszawa.
 3. Assessment of CO2 emissions from drained Peatlands in SE Asia (2006), Delft Hydraulics Report.
 4. DESERTEC industrial initiative GmbH, 2009, www.desertec.org.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U.UE,5.6.2009.
 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 roku, (2009), GUS, Warszawa.
 7. Eurostats New Cronos Database; www. esds.ac.uk.
 8. Fernandes D., (2009), New Report Shows Taxpayer Monies Subsidizing Environmental Damage.
 9. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/l,33181,4820533.html Network for New Energy Choices; The impact of Ethanol use on Food prices and Greenhouse- Gas Emissions, US Congress Budget Office, April 2009.
 10. Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do roku 2030, (2007), Warszawa.
 11. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, (2007), Raport IEO, Warszawa.
 12. Network for New Energy Choices; The impact of Ethanol use on Food prices and Green house- Gas Emissions, US Congress Budget Office, April 2009.
 13. Ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2008 roku, (2009), Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa.
 14. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, www.eko-dotacje.pl.
 15. Rewolucja energetyczna dla Polski, (2008), Raport IEO, Warszawa.
 16. Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych PAN w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem, z dnia 12 lutego 2009.
 17. Żylicz T., Skuteczność a efektywność, "Aura" nr 10, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu