BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany w działaniach prośrodowiskowych po wstąpieniu Polski do UE na przykładzie sektora mleczarskiego
Changes in Environmental Activities after Poland's Entry to the EU - the Example of the Dairy Sector
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 435-450, rys., tabl., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Polityka ekologiczna UE, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Dairy industry, EU environmental policy, Ecological aspects of the company's activities, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa mleczarskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej były zmuszone zmienić funkcjonowanie swoich jednostek pod kątem ich ekologizacji, której sprawne działanie jest możliwe m.in. dzięki wprowadzaniu zarządzania środowiskowego. Przebadano pod tym kątem 32 przedsiębiorstwa z Wielkopolski i wykazano, że w stosunku do roku 2003 procesy mające poprawić parametry środowiskowe tych jednostek uległy znacznej intensyfikacji, co w znacznym stopniu wynikało z konieczności przystosowania jednostek do przepisów unijnych Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród małych przedsiębiorstw, które ze względów przede wszystkim finansowych, nie podejmują szeregu działań, które mogłyby usprawnić ich funkcjonowanie. Jednostki poddane ankietyzacji wykazały podejmowanie działań w zakresie oszczędzania zasobów wodnych, minimalizowania ilości powstających odpadów, a także przechodzenie na opalanie gazem mającym zapewnić redukcję emisji tlenków węgla. System zarządzania środowiskiem posiadają wyłącznie przedsiębiorstwa duże, które nie zawsze widzą konieczność ich certyfikowania. (abstrakt oryginalny)

After Poland's entry to the EU, Polish dairy companies were forced to change the functioning of their units concerning their ecologisation, whose efficient functioning is possible after implementing environmental management. 32 companies were studied in this respect and it was proved that with respect to the year 2003, the processes aimed to improve the environmental parameters were subject to considerable intensification, which, to a large degree, resulted from the necessity of adjusting the units to the EU regulations. Small enterprises are in the most difficult situation. Due to, first of all, financial reasons, they do not attempt at any of a number of activities which could improve their functioning. The surveyed units showed taking actions as regards economising on water supplies, minimising waste, as well as changing the heating system to gas heating, expected to reduce the emissions of carbon dioxides. The system of environmental management is mainly implemented in huge companies which do not always notice the necessity of certification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pietrzak M., Szajner P. (2006), Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej, SGGW, Warszawa.
  2. Wąsikiewicz-Rusnak U. (2003), Ekorozwój w strategii gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  3. Nowak Z. (2001), Podstawowe dylematy i wyzwania współczesnego świata, w: Zarządzanie środowiskiem cz. I, Nowak Z. (red.), Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  4. Fiedor B., Poskrobko B. (2000), Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  5. Lisicka H. (2003), Ochrona środowiska jak problem globalny, w: Problemy globalne współczesnego świata, Grochalski M. (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu