BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Newerli-Guz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Czynniki kształtujące jakość ziół i przypraw z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
Factors Shaping the Quality of Herbs and Spices from Organic and Conventional Crops
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 451-459, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zioła, Przyprawy, Jakość produktów żywnościowych, Produkty ekologiczne
Herbs, Spice, Food quality, Ecological product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zioła i przyprawy są obecne w każdym domu. Pozyskiwanie ich w sposób ekologiczny jest możliwe i wskazane. Na wartość i jakość surowca zielarskiego wpływ ma wiele czynników, zarówno tych pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego. Jakość ziół i przypraw determinowana jest przede wszystkim jakością surowca wyjściowego (pochodzeniem z upraw ekologicznych czy też konwencjonalnych) oraz warunkami uprawy, zbioru, przetwórstwa (szczególnie suszenia) i przechowywania. Na każdym z tych etapów produkcji wiele jest czynników, które mogą w sposób nieodwracalny zmienić jakość produktu i dlatego też wskazane jest ich ciągłe śledzenie. (abstrakt oryginalny)

Herbs and spices are present in each house. Acquiring them in the environmental way is possible and recommended. Many factors affected the value and the quality of the herbal raw material, these of natural as well as anthropogenic origin. The quality of herbs and spices is being determined above all with quality of the initial raw material (coming from ecological or conventional cultivations) and with conditions of the cultivation, of harvest, processing (particularly of drying) and of storage. On each of these stages of production are a lot of factors which can in the irreparable way change the quality of the product and therefore their constant tracking is also recommended. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Murdzek J., Berger S.(2004), Wybrane tendencje w historii rynku przypraw w Polsce, w: Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, A. Brzozowska, K. Gutkowska (red.), Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Kostrzewa E.(1997), Postęp w produkcji przypraw ziołowych stosowanych w przemyśle spożywczym, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny" nr 28.
 3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2009 pozycja 10.84.
 4. Farmakopea Polska VIII (2008), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.
 5. Jambor J. (2007), Uprawa ziół i przetwórstwo zielarskie w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, " Herba Polonica", 53, 2.
 6. http:// www. wir.org.pl/siewca/zioła.htm, (2010.01.18), O ziołach wczoraj i dziś.
 7. Węglarz Z., Rosłon W., Bączek K., (2009), Produkcja ziół metodami ekologicznymi, Materiały Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW, Warszawa.
 8. Senderski M. (2004), Prawie wszystko o ziołach, Podkowa Leśna.
 9. Schweiggert U., Carle R., Schieber A. (2007), Conventional and alternative processes for spice production - a review, "Trends in Food Science and Technology",18, 260-268.
 10. Tyszyńska-Kownacka D., Krześniak L.M. (1987), Leczymy się ziołami z działki, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 11. Walewski W. (1979), Towaroznawstwo zielarskie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 12. Śmiechowska M., Newerli - Guz J. (2004), Dehydrogenaze activity in soils from organic and conventional farms, Polish Journal of Environmental Studies,13, Suplement II, 496 - 49.
 13. Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Wójcik J. (2008), Plonowanie i jakość surowca bazylii pospolitej, cząbru ogrodowego, majeranku ogrodowego oraz tymianku właściwego w uprawie ekologicznej na stanowisku po oborniku, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53,4, 63-66.
 14. Mikołajczyk K., Reszczyńska M. (1987), Zbieramy zioła, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa.
 15. Elbanowska A. (1994), Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań.
 16. Kostrzewa E. (1997), Zanieczyszczenia mikrobiologiczne przypraw ziołowych i metody ich wyjaławiania, "Wiadomości Zielarskie", nr 4, 20.
 17. Hoffmann M. (2007), Jakość sensoryczna wybranych warzyw przyprawowych liofilizowanych i suszonych konwencjonalnie, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 2,51,91-97.
 18. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U.UE L.07.189.1 z późniejszymi zmianami).
 19. Ustawa o kosmetykach vs Dyrektywa 76/768/WE z dnia 271ipca 1976 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu