BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Oddziaływanie zmian w polskim systemie gospodarczym na relacje: : kadra kierownicza - pracownicy przedsiębiorstw
Influence of Changes in Polish Economic System on Relationships Between Managers and Workers of Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 15-21, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Relacje kierownik-podwładny, Przedsiębiorstwo, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Menedżer
Manager-subordinate relationships, Enterprises, Systemic transformations in the economy, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono podstawowe kierunki i formy zmian w relacjach pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami w polskich przedsiębiorstwach po 1989 roku. Główną uwagę zwrócono na zmiany wywołane procesem prywatyzacji i restrukturyzacji dawnych przedsiębiorstw państwowych oraz późniejszymi procesami związanymi z globalizacją i kryzysem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

The article presents basic directions and forms of changes in relationships between managerial staff and workers in Polish enterprises after 1989. Changes resulting from the processes of privatisation and restructuring of former state enterprises as well as subsequent processes related to globalization and economic crisis were given the most attention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gładys-Jakóbik J., Polscy menedżerowie lat dziewięćdziesiątych, [w:] Zarządzanie kapitałem a konkurencyjność firmy i wyzwania przyszłości, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Business Centre Club, Warszawa 1999.
  2. Obłój K., Cele krótkoterminowe, za to efektowne, "Rzeczpospolita" 1998, nr 276.
  3. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
  4. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, red. J. Jeżak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
  6. Walecka A., Uwarunkowania zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
  7. Wawrzyniak B., Raport o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.
  8. Zając Cz., Społeczne i kulturowe problemy nadzoru korporacyjnego w procesach zmian właścicielskich dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
  9. Zakrzewska-Bielawska A., Pracownicy wobec restrukturyzacji, [w:] Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  10. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu