BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzidowski Adam (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Podejście antropologiczne w rozpoznawaniu interesów pracobiorców
Anthropological Approach in Recognising the Employers' Interests
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 22-29, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Antropologia, Badanie jakościowe, Teoria organizacji, Kultura organizacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Anthropology, Qualitative research, Organisation theory, Organisational culture, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Antropologia organizacji jest podejściem czerpiącym z antropologii kulturowej zarówno w zakresie metod badawczych (podejście jakościowe bazujące na obserwacji w naturalnym otoczeniu), jak i sposobu rozumienia kultury (jako dynamicznej sieci znaczeń). Podejście antropologiczne jest przy tym podejściem zorientowanym na człowieka, jego potrzeby, postawy i zwyczaje. Dzięki temu pozwala ono lepiej analizować kulturę organizacyjną, zachowania grupowe i indywidualne, konflikty, motywację, przebieg pracy, procesy innowacyjne, a także zmiany wywołane globalizacją. Antropologowie często mogą trafniej określić relacje i role odgrywane w grupach pracowniczych, ponieważ za główny aparat poznawczy uznają tzw. gęsty opis. Dzięki temu wyniki ich pracy są bardziej odporne na hipotetyczne i wyidealizowane założenia co do natury działań pracowników. (abstrakt oryginalny)

The anthropology of organisations is an approach drawing on cultural anthropology both within the scope of research methods (qualitative approach based on observations conducted in natural environment), and the way of understanding culture (as a dynamic network of meanings). At the same time, the anthropological approach is human-oriented with respect to human needs, attitudes and customs. Owing to the above, this approach allows for a deeper analysis of organisational culture, individual and group behaviour, conflicts, motivation, the course of work, innovative processes, as well as the changes resulting from globalisation. Anthropologists are often able to more accurately define the relations and roles played within employees' groups, since the primary cognitive apparatus that they apply is so-called thick description. This ensures that the results of their work are more resistant to the hypothetical and idealised assumptions about the character of employees' actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo PSB, Kraków 1996.
 2. Baba M.L., Anthropology and business, [w:] Encyclopedia of Anthropology, red. H.J. Birx, Sage Publications, Thousand Oaks 2006.
 3. Baba M.L., The anthropology of work in the Fortune 1000: A critical retrospective, "Anthropology of Work Review" 1998, vol. 18, no 4.
 4. Born G., Uncertain Vision: Birt, Dyke and the Reinvention of the BBC, Secker & Warburg, London 2004.
 5. Cook T.D., Reichardt C.S., Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research, Sage, Beverly Hills 1979.
 6. Czerniawska B., Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 2 (32).
 7. Dzidowski A., Antropologia wizualna organizacji, "Problemy Zarządzania" 2011a, vol. 9, nr 2 (32).
 8. Dzidowski A., Design Management - zarządzanie procesami projektowymi i innowacyjnymi w pracy inżyniera, [w:] Kreowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera, red. J. Skonieczny, Indygo Zahir Media, Wrocław 2011b.
 9. Eckman A., Lindlof T., Negotiating the Gray Lines: an ethnographic case study of organizational conflict between advertorials and news, "Journalism Studies" 2003, vol. 4, no 1.
 10. Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, red. M. Kostera, GWP, Gdańsk 2011.
 11. Izmałkowa J., Etnografia wewnątrz firmy, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 3.
 12. Johansson U., Woodilla J., Towards a better paradigmatic partnership between design and management, International DMI Education Conference 2008.
 13. Jones A., The Innovation Acid Test: Growth through design and differentiation, Triarchy Press, Axminster 2008.
 14. Konecki K.T., Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, "Przegląd Socjologiczny" 2001, rocznik LI, nr 2.
 15. Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 17. Locke R., Decision modeling: Why farmers do or do not convert to organic farming, SIT Graduate Institute, ISP Collection no 325, Brattleboro 2006.
 18. Peiperl M.A., Getting 360-degree feedback right, "Harvard Business Review" 2001, vol. 79, no 1.
 19. Rakowski T., Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Słowo/Obraz Terytoria, Sopot 2009.
 20. Simonsen J., Hertzum M., The Role of Ethnography in the Organizational Implementation of IT, uiGarden [online], Bloomington 2008.
 21. Tett G., Fool's Gold: How Unrestrained Greed Corrupted a Dream, Shattered Global Markets and Unleashed a Catastrophe, Little Brown, London 2009.
 22. Wyrzykowska I., Siedem pytań i odpowiedzi na temat technik projekcyjnych, czyli o ich stosowaniu w strategii marketingowej, [w:] Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu