BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - : wyniki badań empirycznych
Modern Labour Market and Expectations of Generation Y to Employment - the Results of Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 30-38, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rynek pracy, Pokolenia, Oczekiwania, Pokolenie Y
Human Resources Management (HRM), Labour market, Generation, Expectations, Generation Y
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 390 studentów Uniwersytetu Łódzkiego na przełomie lat 2010/2011, których celem było m.in. poznanie ich wyobrażeń na temat idealnej pracy i nastawienia do pracy zawodowej. Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y zestawiono ze współczesnymi zjawiskami zachodzącymi na rynku pracy szczególnie młodych pracowników i wynikami ogólnopolskich badań statystycznych (GUS) na temat pozycji młodych ludzi na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research conducted among 390 students at the University of Łódź. The main aim is to know their ideas about the ideal of work and attitude to work. Expectations of Generation Y representatives were compared to the situation on the Polish labour market, especially young workers and the results of statistical surveys on the position of young people on the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barford I.N., Hester P.T., Analyzing Generation Y Workforce Motivation, Defense AT&L: Special Edition, March-April 2011.
 2. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 3. Diagnoza Społeczna 2009, red. J. Czapiński, Rada Monitoringu Społecznego, www.diagnoza.com [dostęp 01.06.2011].
 4. Fazlagić J.A., Charakterystyka pokolenia Y, \"e-mentor\" 2008, nr 3.
 5. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 [dostęp 01.06.2011].
 6. Kehrli S., Sopp T., Managing Generation Y. Stop resisting and start embracing the challenges. Generation Y brings to the workplace, \"HR Magazine\" 2006 (May).
 7. Lavoie-Tremblay M., Paquet M., Duchesne M.-A., Santo A., Gavrancic A., Courcy F., Gagnon S., Retaining nurses and other hospital workers: An intergenerational perspective of the work climate, \"Journal of Nursing Scholarship\" 2010, vol. 42, no 4, s. 414-422.
 8. Patterson C.K., The impact of generational diversity in the work place, \"Generational Diversity\" 2007, vol. 15, no 3.
 9. Richardson J., What the new generation of teachers can do, \"Tools for Schools\" 2008, vol. 11, no 4 (May/June), s. 1-6.
 10. http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.358/wpis.172, data publikacji 22 lutego 2010 [dostęp 01.06.2011].
 11. Strojek A., Koniec bajki? Pokolenie Z szuka pracy, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_ glowna.358/wpis.397, data publikacji 6 września 2011 [dostęp 15.09.2011].
 12. Strojek A., Polska młodzież startuje z opóźnieniem,
 13. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Warszawa 2011, http://www.stat.gov. pl/gus/5840_11193_PLK_HTML.htm [dostęp 01.09.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu