BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonda Bernadette (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Tytuł
Sytuacja pracowników administracji gminnych wobec zmieniających się wymagań : wybrane wyniki z badań porównawczych w polskich i niemieckich urzędach gminnych
The Situation of Administrative Staff in Communes in the Light of Changing Terms and Conditions : Selected Results of Comparison Studies in Polish and German Communes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 48-57, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Demografia, Przemiany demograficzne, Rozwój demograficzny, Administracja lokalna
Demography, Demographic transformation, Demographic development, Local administration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych wyników projektu badawczego na temat "Przemiany demograficzne jako szczególne wyzwanie dla urzędów miast i gmin w Polsce i w Niemczech" przeprowadzonego w latach 2010-2011 przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle oraz Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Badanie przeprowadzono wśród burmistrzów i kierowników działów kadrowych w ponad 320 miastach na terenie Polski i Niemiec. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, jaki wpływ mają wymagania stawiane miastom i gminom na politykę personalną w administracjach gminnych, jakie są motywy oferowania pracownikom umowy o pracę na czas określony bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy i na ile przy tej procedurze są uwzględniane i respektowane interesy pracobiorców. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the following report is to show selected results of the research study: "Demographical changes as a special challenge for administration offices of cities and communes in Poland and Germany", which was conducted in 2010-2011 by the Sociology Institute at the Martin Luther University in Halle (Germany) and the Statistics Institute at the University of Economics in Poznań (Poland). The study was based on interviews with mayors and heads of human resources in over 320 cities in Poland and Germany. The author intends to answer the following questions: What kind of influence do the requirements regarding human resource management imposed on cites and communes have? What are the motives of employers to offer the employees part-time or temporary jobs? To what extent are employees interests considered and respected in this context? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartl W., Personalpolitik in schrumpfenden Kommunen. Ostdeutschland, Westdeutschland und Polen im Vergleich, VS Verlag, Wiesbaden 2011.
  2. Bartl W., Jonda B., Demographischer Wandel und personalpolitischer Response in Kommunen, [w:] Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor, red. R. Sackmann, B. Jonda, M. Reinhold, VS Verlag, Wiesbaden 2008.
  3. Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor, red. R. Sackmann, B. Jonda, M. Reinhold, VS Verlag, Wiesbaden 2008.
  4. Die Stadtverwaltung als Arbeitgeber, http://www.halle.de/de/Rathaus-Stadtrat/Arbeitgeber-Stadt/ [dostęp 28.09.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu