BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dysfunkcje partycypacji w środowisku contact center
Dysfunction of Participation in the Contact Center Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 58-65, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Call centers, Contact center
Personnel participation in management, Call centers, Contact center
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia formy partycypacji najczęściej wykorzystywane w środowisku call/contact center. Jednocześnie uwzględniono krytyczne spojrzenie na stosowane rodzaje partycypacji pod względem spotykanych dysfunkcji. Ponadto podjęto próbę zarekomendowania niewykorzystanych metod partycypacji. (abstrakt oryginalny)

This article introduces what the most commonly used forms of participation in the environment call/contact centers are. At the same time it includes a critical look at common types of participation. In addition, an attempt was made to recommend the unused methods of participation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S., Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.
  3. Kostecki M.J., Glosariusz call center/help desk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola, red. H. Bieniok, Placet, Warszawa 2004.
  5. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
  7. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
  8. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu