BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Łukasz (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników
ISMP Index as the Modern Method of Employee Satisfaction and Motivation Measurement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 90-98, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Motywacje, Pracownicy w organizacji, Badanie satysfakcji
Motivation, Employees in the organization, Satisfaction research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Liczne badania prowadzone w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i za granicą dowodzą, iż motywacja oraz satysfakcja pracowników stanowi je den z głównych czynników budowania satysfakcji i lojalności klientów firmy. W związku z faktem pierwotnego charakteru omawianego zjawiska problematyka motywacji pracowników powinna być traktowana jako jeden z kluczowych elementów kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. W niniejszym artykule autor poddaje szczegółowej analizie model ścieżkowy pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników metodą opracowaną przez agencję badawczą Total Effect (ISMP) oraz prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem omawianej metodologii. (abstrakt oryginalny)

A lot of research conducted during the recent years in Poland and abroad have proved that employee motivation and satisfaction is one of the main factors of building customer satisfaction and loyalty. According to the fact of the primary character of the described occurrence, employee motivation should be treated as one of the key elements of building competitive advantage on the market. The author of the following article gives the detail description of the path relation model of employee satisfaction and motivation measurement (using the method worked out by Total Effect (ISMP) research agency and presents the empirical research results obtained with use of the mentioned methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ennova Engagement Surveys, Attract, Retain, and Develop engaged and talented people, 9th edition, Ennova Consulting Agency 2008.
 2. EPSI Rating 2007, Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, In Time AB, Stockholm 2007.
 3. Fornell C., The Satisfied Customer. Winners and Losers in the Battle for Buyer Preference, Palgrave Macmillan, December 2008.
 4. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 5. Johnson M.D., Customer Orientation and Market Action, National Quality Research Center, University of Michigan Business School, Prince Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458 1998.
 6. Kristensen K., Juh H.J., Eskildsen J., Models that mater, "International Journal of Business Performance Management" 2003, vol. 5, no 1.
 7. Kristensen K., Westlund A.H., Performance measurement and business results, "Total Quality Management" 2004, vol. 15, no 5-6.
 8. Skowron Ł., Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów, [w:] Marketing przyszłości - Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 54, Wydawnictwo Naukowe USz., Szczecin 2010a.
 9. Skowron Ł., Satysfakcja i lojalność klienta - ujęcie modelowe i wyniki badań, [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010b (rozdział 11).
 10. Skowron Ł., Wykorzystanie modelu EPSI w badaniach lojalności klienta usług bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe UE nr 97, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010c.
 11. Skowron Ł., Fojutowski Ł., Sak-Skowron M., Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego, [w:] Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, red. J. Garczarczyk, Zeszyty Naukowe UE nr 204, UE, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu