BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Mielnik Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Organizacja pracy w perspektywie aktywizacji zawodowej osób starszych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 509-516
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Organizacja pracy, Rynek pracy, Zatrudnienie
Activity rate of population, Elderly people, Work organisation, Labour market, Employment
Abstrakt
W Europie od kilku lat obserwuje się rozwój programów dedykowanych grupie wiekowej "50+", mających zwiększyć ich zatrudnienie, tzn. spowodować, żeby osoby te były w stanie pracować, a przedsiębiorstwa chciały je zatrudniać. Są to zatem programy polityki społecznej, a więc powstające i działające na poziomie państwa, jednak efekty tych działań powinny pojawić się na poziomie przedsiębiorstwa lub szerzej organizacji, wspomagając zarówno jej działalność, jak i pozytywnie oddziałując na sytuację na rynku pracy. Jakie są zatem pozytywne i negatywne cechy - rzeczywiste lub stereotypowe - takiego pracownika i z czym wiąże się jego zatrudnienie? Co dla pracodawcy oznacza wzrost liczby starszych pracowników? Czy i na ile organizacja pracy może wspomagać zatrudnianie osób "50+"?. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Brown, Wzrasta średnia wieku pracowników, http://www.utrzymanieruchu.pl/, data dostępu 10.04.2009 r.).
 2. M.in. program "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), przyjęty przez Parlament Europejski i Radę dnia 15 listopada 2006 r. (decyzja nr 1720/2006/WE).
 3. Warwick Institute for Employment Research, University of Warwick; Economix Research & Consulting, Munich, Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment; final report, European Commission, March 2006, s. 90.
 4. Np. od 1 lutego 2009 r. osobom po 50. roku życia pracodawca zapłaci wynagrodzenie chorobowe jedynie za pierwsze 14 dni, od 15 dnia wypłatę przejmuje ZUS i wypłaca zasiłek chorobowy.
 5. Badania przeprowadzono metodą wywiadów indywidualnych na próbie 750 pracodawców, a globalnie objęły 30 000 pracodawców w 28 krajach, ankietowanych w październiku 2006 r. i w kwietniu 2008 r. http://www.manpower.waw.pl, data dostępu 14.04.2009 r.
 6. K. Chmielewski, K. Duczkowska-Małysz, H. Frańczak, E. Jadźwińska, K. Skarżyńska, Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, http://www.parp.gov.pl/, data dostępu 14.04.2009 r.
 7. I. E. Kotowska, Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004, s. 127-135.
 8. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie gospodarczych i budżetowych konsekwencji starzenia się społeczeństwa (opinia rozpoznawcza), ECO/186, Bruksela, 14 marca 2007 r., http://www.kpp.org.pl/, data dostępu 13.04.2009 r.
 9. B. Urbaniak, I. Wieczorek, Zarządzanie wiekiem pracowników, http://zarzadzaniewiekiem.pl/ podręcznik/, data dostępu 28.04.2009 r. Nazwa koncepcji budzi sporo kontrowersji, ale jest.
 10. Interesujące przykłady działań przedłużających aktywność zawodową starszych pracowników znajdują się na stronie: http://www.ciop.pl.
 11. http://ec.europa.eu/news/employment/081124_1_pl.htm, data dostępu 09.04.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu