BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolbik-Jęczmień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi między pracą a życiem
The Impact of Development of Professional on the Maintenance of Work-Life Balance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 191-198, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Rozwój, Równowaga jako pojęcie uniwersalne
Professional career, Development, Concept of equilibrium
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian w podejściu do kariery zawodowej w obecnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równowagi między pracą a życiem. Referat ma charakter teoretyczno-badawczy. Zaprezentowano w nim wyniki badań dotyczące m.in. nowego sposobu myślenia o karierze zawodowej, a także przejawów aktywności pracowników w kształtowaniu swojej kariery zawodowej oraz ich wpływu na zachowanie równowagi między pracą a życiem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present changes in the approach to the professional career in current conditions with particular emphasis on issues of balance between work and life. The article has theoretical-experimental nature. It presents the results of the research concerning inter alia: the new way of thinking about professional career and also the signs of employers' activity in shaping their professional career and their impact on the maintenance of the work-life balance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, [w:] Programy pracażycie a efektywność, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa-Kraków 2003.
 2. Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, Helion, Gliwice 2006.
 3. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Fazlagić J.A., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 3 (25).
 5. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników, teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 6. Lanthaler W., Zugmann J., Akcja Ja, nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa 2000.
 7. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, UE, Kraków 2007.
 9. Smolbik-Jęczmień A., Kształtowanie kariery zawodowej pracowników w organizacji. Raport z badań własnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009 (maszynopis powielony).
 10. Sonnenfeld J., Ward A., Powrót do kariery. Jak wielcy liderzy naprawiają złamane kariery, MT Biznes Ltd, Warszawa 2010.
 11. Ściborek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu