BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapias Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Odpowiedzialność społeczna jako sposób realizacji personalistycznej koncepcji pracy ludzkiej
Social Responsibility as a Way of Realization of the Personalistic Conception of Human Work
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 163-170, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Praca
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz częściej współczesne firmy, realizując nowe formy zarządzania, odwołują się do zasady społecznej odpowiedzialności. Działania te mają na celu nie tylko zbudowanie odpowiedniego wizerunku firmy, ale także budowanie pewnych odpowiednich relacji ze społeczeństwem. Działania takie przynoszą powszechny zysk, o ile w poprawny sposób realizowana będzie ludzka praca. Personalistyczne podejście do pracy wskazuje na jej racjonalny i dobrowolny charakter. Zapewniając więc odpowiednie warunki pracy, można doskonale realizować zadania społecznej odpowiedzialności. Efektem jest zarówno dobrobyt gospodarczy, jak też dobro każdego człowieka. (abstrakt oryginalny)

Increasingly, modern companies, pursuing new forms of management, refer to the principles of social responsibility. These actions are aimed not only at building an image of the company, but also at creating some appropriate relationships with the public. Such activities bring widespread profit, as long as the correct way of human labor is realized. Personalistic approach to work, points to its rational and voluntary nature. Providing adequate working conditions, the task of Corporate Social Responsibility can be perfectly realized. The result is both economic prosperity as well as the well-being of every human. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnik Cz., Teologia pracy ludzkiej, PAX, Warszawa 1977.
 2. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, RW KUL, Rzym-Lublin 1987.
 3. Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, WSHE w Łodzi, Warszawa 1999.
 4. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 5. Gałkowski J., Praca i człowiek, PAX, Warszawa 1980.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Holme R., Watts P., Corporate social responsibility: Making good business sense, "World Business Council for Sustainable Development" 2000, no 10.
 8. Jan Paweł II, Laborem exercens, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, RW KUL, Rzym- Lublin 1987.
 9. Kapias M., Kategoria odpowiedzialności moralnej w działalności PR, [w:] Public Relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Katowice 2004.
 10. Kapias M., Odpowiedzialność moralna fundamentem odpowiedzialności społecznej organizacji, "Studia Ekonomiczne" 2001, nr 64.
 11. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa 2006.
 12. Majka J., Etyka życia gospodarczego, ODiSS, Warszawa 1980.
 13. Majka J., Filozofia społeczna, ODiSS, Warszawa 1982.
 14. Majka J., Rozważania o etyce pracy, TUM, Wrocław 1997.
 15. Pietrzkiewicz T., Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, Wyd. "ORGMASZ", Warszawa 1995.
 16. Praca, red. M. Kalinowski, I. Czuma, M. Kuć, A. Kulik, Wyd. "Gaudium", Lublin 2005.
 17. Public Relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Katowice 2004.
 18. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, Warszawa 2008.
 19. Rybak M., Etapy rozwoju etyki, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, WSHE w Łodzi, Warszawa 1999.
 20. Strenberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 21. Strzeszewski Cz., Definicja pracy ludzkiej, "Zeszyty Naukowe KUL" 1958, nr 1.
 22. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 23. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 24. Wojtyła K., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis, "Roczniki Filozoficzne" 1979, vol. 27, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu