BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola motywacji niematerialnej w kształtowaniu zaangażowania pracowników
Importance of Nonmaterial Motivation in Creating Employees Commitment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 154-162, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Motywacje, Ocena pracowników, Zaangażowanie pracowników
Work motivation, Motivation, Employee appraisal, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących roli motywacji niematerialnej w kształtowaniu zaangażowania pracowników. W artykule przyjęto koncepcję dzielącą motywację niematerialną na ukierunkowaną na pracę i ukierunkowaną na wykonawcę. Z uwagi na wymagania formalne skupiono się na zbadaniu bodźców ukierunkowanych na pracownika. W części teoretycznej przedstawiono współzależności występujące między wspomnianymi bodźcami niematerialnymi a zaangażowaniem. Dokonano próby ukazania miejsca czynników niematerialnych w tworzeniu zaangażowania. Część empiryczna zawiera wyniki badań i analizę przypadku dotyczącą oceny funkcjonowania motywacji niematerialnej w jednej z dużych firm usługowych. Wyniki badań potwierdziły silny związek między pozytywnie ocenianym systemem bodźców pozapłacowych a zaangażowaniem. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present the findings of empirical research related to significance of nonmaterial motivation in the context of employees' commitment. In the text, there has been assumed a conception describing nonmaterial motivation as two areas: directed on work, and directed on employee. Due to formal requirements, the author focuses on research of factors connected with workers. In the theoretical part there has been presented relationships between nonmaterial incentives and commitment. The article tries to indicate significance of nonmaterial motivators in the process of commitment creation. The empirical part contains research findings and interpretation of the case study related to the appraisal of nonmaterial motivating system in one big service company. The result of research confirmed theoretical assumptions about strong relationship betwen nonmaterial incentives and a positive level of commitment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 2. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R., Polska wersja Meyera i Alen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne" 2002, tom 8.
 3. Borowska-Pietrzak A., Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego, [w:] Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 4. Buchanan B., Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations, "Administrative Science Quarterly" 1974, no 19.
 5. Czerska M., Motywacja, [w:] A. Czermiński, M. Czerska,, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 6. Hampton R., Howell R.D., Career versus organizational commitment, "Journal of Retailing" 1989, vol. 65 (Spring).
 7. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 8. Marzec I., Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników - aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 9. Meyer, J.P., Allen, N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, "Human Resource Management Review" 1991.
 10. Robbinson D., Perryman S., The drivers of Eemployee Engagement, Institute for Employment Studies, Brighton 2004.
 11. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 12. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu