BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszczyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Respektowanie interesów pracowników warunkiem budowania silnej marki pracodawcy
Meeting the Employeesʼ Needs in the Process of Strengthening Employer Brand Image
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 126-134, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Potrzeby człowieka, Interes pracowniczy, Wizerunek pracodawcy, Marka przedsiębiorstwa
Human needs, Employees' interests, Employer branding, Enterprise's brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu poruszono kwestię roli zaspokajania potrzeb pracowniczych w procesie umacniania przez organizację siły marki pracodawcy. Jego celem jest ocena związku zachodzącego pomiędzy stopniem zaspokojenia potrzeb członków organizacji a siłą marki pracodawcy. Rozważania rozpoczynają się od prezentacji najważniejszych czynników, które wpływają na ocenę wizerunku employer brand przez zatrudnionych. W drugiej części artykułu odwołano się do wyników badań własnych przeprowadzonych techniką ankietową wśród 766 pracujących Polaków. Pokazano, iż stopień, w jakim potrzeby pracownicze są spełniane w miejscu zatrudnienia, oddziałuje na siłę marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the role of employees' needs in the context of strengthening the organization's employer brand. Its purpose is to assess the degree of the connection between the needs of members of organization and the strength of the employer brand. Reflections start with the presentation of key factors that influence the assessment of employer brand image by employees. The second part of the article refers to the results of the author`s own research conducted among 766 working people in Poland. It shows that the extent to which the employee needs are met in the workplace affects the strength of the employer brand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aaker D.A., Joachimsthaler E., Brand Leadership, Free Press, New York 2000.
  2. Berthon P., Ewing M., Hah L.L., Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, "International Journal of Advertising" 2005, vol. 24, no 2.
  3. Davies G., Chun R., The taine own staff be agreeable, "Harvard Business Review" 2007, no 85.
  4. Gadomska M. i in., Kodeks pracy 2008 z komentarzem, Presspublica Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  5. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Ługowski P., Polskie realia Employer Brandingu, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 4.
  7. Martin G., Hetrick S., Employer Branding and Corporate Reputation Management in an International Context, [w:] Handbook of International Human Resource Management. Integrating People, Process and Context, ed. P. Sparrow, John Wiley & Sons, Chichester (West Sussex) 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu