BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Jakość działań stymulujących zaangażowanie pracobiorców
Quality of Actions Stimulating Employees' Commitment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 117-125, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Jakość, Pobudzanie aktywności, Strategia personalna, Zaangażowanie pracowników
Quality, Activity stimulation, Personnal strategy, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie, po podaniu różnych definicji jakości działań stymulujących zaangażowanie pracobiorców, zidentyfikowano strategie personalne wymagające szczególnie wysokiego zaangażowania pracowników. Sprawdzono ponadto na przykładzie przydatność metody FMEA do stymulowania jakości działań podwyższających zaangażowanie pracobiorców. (abstrakt oryginalny)

First of all, the report gives various definitions of the quality of actions stimulating employees' commitment. Then, it identifies the human resource strategies requiring their significant effort. Moreover, it verifies FMEA method aimed at stimulating the quality of actions taken in order to enhance the employees' involvement, on the basis of a case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 2. Jazdon A., Metoda FMEA (Failure Mode of Effects Analysis) - analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (niezgodności). Część I, "Q Jakości" 2005, nr 2.
 3. Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999.
 4. Klaffke M., Strategisches Management von Personalrisiken. Konzepte, Instrumente, Best Practices, Gabler, Wiesbaden 2009.
 5. Lipka A., Controlling personalny jako instrument oceny i kształtowania kosztów jakości zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Lipka, M. Król, M. Satoła, S. Waszczak, Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą. Typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 6. Lipka A., Ryzyko niekoherencji motywowania autotelicznego i strategii personalnych, [w:] A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 7. Łańcucki J., Kowalska D., Łuczak J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, OPO, Bydgoszcz 1995.
 8. Myszewski J.M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, WSPiZ, Warszawa 2005.
 9. Paluchowski W., Hornowska E., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, red. S. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 10. Rewilak J., "QnowHow". B.w., b.m. 2005.
 11. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu