BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Szkolenie jako element wspierający pracowników w wieku powyżej 50 lat w świetle projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+
Training as a Support for Workers Aged Over 50 Years in the Light of the Project Equalising Opportunities on the Labour Market for People Aged 50+
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 107-116, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Szkolenia, Rozwój, Rynek pracy
Manpower training, Training, Development, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy szkoleniowe wpisane w strategie biznesowe i personalne firmy wpływają na jej wyższą konkurencyjność. Interwencje szkoleniowe na rynku pracy z kolei ułatwiają wychodzenie z bezrobocia i podnoszą mobilność pracowników. Szczególnym podmiotem na wewnętrznym i zewnętrznym rynku szkoleń pozostaje pracownik w wieku niemobilnym. W projekcie Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ analizowane były programy adresowane do osób 50+ zrealizowane w Polsce w latach 2004-2009. Badania te pokazały dość szeroki strumień działań skierowanych do tych osób. Duży blok działań stanowiły różnorodne interwencje szkoleniowe. (abstrakt oryginalny)

Training processes included in business strategies and personnel strategies of companies affect their higher competitiveness. Training interventions on the labor market, in turn, facilitate the process of leaving the unemployment status and increase the mobility of workers. An employee at the non-mobile age is a special entity on the internal and external training market. In the project Equalising Opportunities on the Labour Market for People Aged 50+ programs addresses to people 50+ implemented in Poland between 2004 and 2009 were analyzed. These studies show a fairly broad stream of activities for these people. Diverse training interventions are a large block of activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych, "Zarządzanie Zasobami ludzkimi" 2009, nr 9.
 2. Kołodziejczyk-Olczak I., Finansowanie inicjatyw związanych z aktywnością osób w wieku 50+/45+w Polsce w ramach projektów międzynarodowych, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
 3. Kornecki J., Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jego rola w wyrównywaniu szans na rynku pracy osób w wieku 50+/45+, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
 4. Kornecki J., Lisowska R., Programy kierowane do osób w wieku 50+/45+ zrealizowane w Polsce w latach 2004-2009 - synteza, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz , UŁ, Łódź 2011.
 5. Lisowska R., Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jego rola w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
 6. Malarska A., Wiktorowicz J., Kałuża-Kopias D., Sytuacja osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce - zalecenia dla monitoringu bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
 7. Miś A., Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Podgórniak-Krzykacz A., Przywojska J., Krajowe i regionalne programy rynku pracy wobec aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
 10. Półturzycki J., Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Płock 2004.
 11. Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
 12. Wiktorowicz J., Rola środków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2004-2006 w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+ w Polsce, [w:] Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, UŁ, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu