BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Potocki Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera
Selected Burnout Aspects in Manager's Work
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 211-217, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Menedżer, Praca
Manager, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje różne aspekty wypalenia, ze specjalnym uwzględnieniem modelu wypalenia zawodowego. Rozważania koncentrują się na przyczynach i skutkach wypalenia zawodowego, takich jak konflikt roli, standaryzacja pracy, relacje ze współpracownikami i menedżerami. Jako negatywne skutki wypalenia artykuł wskazuje brak zaangażowania, słabe osiągnięcia osobiste i zakłócenia w pracy zarządu. (abstrakt oryginalny)

The article describes different aspects of burnout, with special regards on burnout model. Considerations concentrate on causes and effects of burnout such as role conflict, job standardization, relations with coworkers and mangers. As negative effects of burnout the article indicates lack of engagement, weak personal achievements and other distortion in board work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chauhan D., Effect of job involvement on burnout, "Indian Journal of Industrial Relations" 2009 (January), vol. 44, no 3.
 2. Leiter M., Maslash Ch., The impact of interpersonal environment on burnout and organizational commitment, "Journal of Organizational Behavior" 1988, vol. 9, no 4.
 3. Leiter M.P., Maslash Ch., Burnout and quality in a speed-up world, "The Journal for Quality and Participation" 2001, vol. 24, no 2.
 4. Manthey K., Stan wyczerpania, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 11.
 5. Maslash Ch., Leiter M.P., Reversing burnout: How to rekindle your passion to your work, "Stanford Social Innovation Review" 2005, vol. 3, no 4.
 6. Orlikoff J.E., Burnout in the boardroom: Recognizing and preventing a growing problem, "Trustee" 1990, vol. 43, no 6.
 7. Schaufeli W.B., Leiter M.P., Maslash Ch., Burnout: 35 years of research and practice, "Career Development International" 2009, vol. 14, no 3.
 8. Schroeder J.P., Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia, Wydawnictwo BC EDU, Warszawa 2008.
 9. Warecki M., Warecki W., Niebezpieczny ogień, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 3.
 10. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 11. Yin-Ming Hsieh, An-Tien Hsieh, Does job standardization increase job burnout?, "International Journal of Manpower" 2003, vol. 24, no 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu