BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skurzyńska-Sikora Urszula (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kompetencje organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Organization Competences in the Human Resources Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 244-251, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Kompetencje, Organizacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Luka kompetencyjna
Competences, Organisation, Human Resources Management (HRM), Competence gap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach, których celem była identyfikacja luki kompetencyjnej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i sposoby jej niwelowania, m.in. poprzez transfer wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research conducted in Polish enterprises, in order to identify competency gaps in the area of human resources management and the methods of eliminating them, including through the transfer of knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
  2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa . Od określenia kompetencji do zbudowania strategii , Placet, Warszawa 2000.
  3. Gierszewska G., Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji , [w:] Zarządzanie kompetencjami organizacji, red. E. Masłyk-Musiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2005.
  4. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji : mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
  5. Hamel G., Prahalad C.K., The core competencies of the corporation, "Harvard Business Review" 1990 (May-June).
  6. Łoboda M., Sitko-Lutek A., Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji, red. A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  8. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa . Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji , TNOiK, Toruń 2005.
  9. Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu