BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniok Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Inteligencja emocjonalna menedżera
Emotional Intelligence of a Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 261-270, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Inteligencja emocjonalna, Menedżer
Emotional intelligence, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie inteligencji emocjonalnej (IE) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Po wyjaśnieniu samego pojęcia IE podano kilka przykładów obrazujących wpływ tej kategorii na wyniki ekonomiczne organizacji oraz na sprawność działania menedżerów. Podjęto próbę mierzenia inteligencji emocjonalnej. Wskazano także kilka sposobów i zaleceń w sprawie dalszego doskonalenia IE menedżerów. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on a significance of emotional intelligence in company's management. At the beginning the author described the term of emotional intelligence. Then he presented some examples illustrating the influence of EI on economic effects and on the efficiency of managers. The author tried to measure emotional intelligence. He also pointed the ways and some pieces of advice for EI development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., Inteligencja emocjonalna jako czynnik sukcesu menedżera oraz kluczowe wyzwanie dydaktyczne na studiach ekonomicznych, [w:] Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania, red. L. Żabiński i S. Smyczek, Wydawnictwo AE, Katowice 2007, s. 61-81.
  2. Bieniok H., Rola inteligencji emocjonalnej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska i M. Gableta, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 15-35.
  3. Bieniok H., Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
  4. Carr A., Psychologia pozytywna, Zysk i S-ka, Poznań 2009.
  5. Caruso D.R., Salovey P., Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
  6. Gardner H., Frames of Mind: Theory of multiple intelligences, Basic Book, New York 1989.
  7. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.
  8. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  9. Zimbardo P.G., Johnson R.T., McCann V., Emocje pod pantoflem, "Charaktery" 2010, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu