BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerek-Wieszala Anna (Politechnika Opolska / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Badanie opinii pracowników jako narzędzie doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi
Employees Opinion Survey as a Tool of Human Resources Management Improvement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 271-281, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Badanie opinii, Opinia pracowników, Zarządzanie zmianami, Polityka personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zaangażowanie pracowników
Opinion research, Employees' opinion, Change management, Personnel policy, Human Resources Management (HRM), Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie opinii pracowników pozwala zdiagnozować nastroje panujące w przedsiębiorstwie. Dotyczy najważniejszych obszarów jego funkcjonowania: komunikacji, pracy zespołowej, przywództwa czy możliwości rozwoju pracowników. Jest źródłem cennych informacji zwrotnych, które mogą przyczynić się do doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w badanym podmiocie. W artykule przedstawiono przykład badania opinii pracowników w grupie kapitałowej branży budowlanej, należącej do międzynarodowego koncernu, poddawanej zmianom od ponad 20 lat. Badanie opinii pracowników było odpowiedzią na ich niezadowolenie i opór wobec zmian. Skupiono się na poszczególnych etapach badania, odpowiedniej komunikacji o badaniu i jego wynikach. Duży nacisk położono na rezultaty badania oraz inicjatywy podejmowane w celu zwiększenia zaangażowania pracowników w procesy zmian. (abstrakt oryginalny)

The study presents employee opinion survey which has been conducted in one of the capital groups dealing with building materials in Poland. The company is a part of international concern and has undergone changes in almost all areas of management for 20 years. Employee opinion survey has been implemented as an answer for employee dissatisfaction and resistance to change. The paper presents survey methodology, communication about research and its results. Employee opinion survey has been the signal of change and new quality of Human Resources Management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Endres G.M., Mancheno-Smoak L., The human resource craze: Human resources improvement and employee engagement, "Organization Development Journal" 2008, vol. 26, no 1.
  2. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
  3. Klimkiewicz D., Jabłońska U., Budowanie zaangażowania. Jak HR przyczynia się do wysokich osiągnięć organizacji, "GFMP Management Focus" 2011, no 14, http://www.gfmp.com.pl, 2011.
  4. Krokowska J., Kołodziejski S., Badanie opinii pracowników w praktyce zarządzania, Wyd. Imperia, 2009.
  5. Kurda W., Badania opinii pracowników: na papierze czy w intranecie?, "GFMP Management Focus" 2010a, nr 11.
  6. Kurda W., Badanie opinii pracowników. Co po badaniu, "GFMP Management Focus" 2010b, nr 13.
  7. Lusty D., Debunking the benchmarking myth. The pitfalls of falling to compare like with like, "Human Resources Management International Digest" 2007, no 15.
  8. Mrzygłód J., Badanie satysfakcji pracowników, [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004.
  9. Sanchez P.M., The employee survey: More than asking questions, "Journal of Business Strategy" 2007, vol. 28, no 2.
  10. Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu