BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupryńska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kultura organizacyjna i polityka personalna w kontekście realizacji interesów pracowników hotelu
Organizational Culture and Personnel Policy in the Context of Hotel Employees' Interests
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 282-290, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Polityka personalna, Kultura organizacyjna, Interes pracowniczy, Hotelarstwo, Przedsiębiorstwo turystyczne
Personnel policy, Organisational culture, Employees' interests, Hotel industry, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje podejście do ludzi, a szczególnie zakres i warunki respektowania ich interesów. Podejście to wynika z przyjętej w organizacji polityki personalnej. Między tą polityką a kulturą organizacji występuje sprzężenie, które w istotny sposób wpływa na realizację owych interesów. Konkretne rozwiązania w obrębie polityki personalnej wzmacniają wartości kulturowe, te zaś są istotną determinantą tej polityki. Umiejętne zarządzanie ludźmi jest szczególnie ważne w sektorze turystycznym. Człowiek decyduje tu bowiem o wzmocnieniu zjawiska powracania klientów. Zarządzający powinni być więc świadomi zasad, którymi należy się kierować przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników, oraz implementować w przedsiębiorstwie politykę personalną i kulturę organizacyjną. (abstrakt oryginalny)

Currently, the company's success depends on company's approach to people, especially on scope and terms of respecting people' interests. Such an approach results from the company's personnel policy. There is a connection having a significant impact on the accomplishment of these interests between mentioned policy and organizational culture. Particular solutions within the personnel policy build up cultural values and these are important determinants of this policy. A wise people management is crucial in the tourism sector. Here the man is the one who decides about the customers' returning process. Therefore managers should be aware what rules should be followed while making decisions about employees and they should implement company personnel policy and organizational culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
  2. Gableta M., Adamska M., Kształtowanie procedury uwzględniania interesów pracowniczych w procesie gospodarowania, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2009.
  3. Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
  4. Lipka A., Kultura adhokracji a instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
  5. Oczki J., Możliwości wykorzystania narzędzi ZZL do kształtowania optymalnej kultury organizacyjnej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
  6. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
  7. Sarnowski J., Kirejczyk E., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Wydawnictwo Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
  8. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.
  9. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  10. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu