BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trenkner Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie środowiska sprzyjającego kreatywności pracowników w przedsiębiorstwach zorientowanych projakościowo
Developing an Environment Conducive to Creativity of Employees in Quality-Oriented Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 359-366, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Jakość, Kreatywność, Innowacyjność, Zarządzanie przez jakość
Quality, Creativity, Innovative character, Total Quality Management (TQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono ideę doskonalenia jakości oraz potrzebę kreatywności pracowników w przedsiębiorstwach zorientowanych projakościowo oraz wskazano działania kształtujące środowisko dla bycia kreatywnym w takich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the idea of improving the quality and the associated need for the creativity of employees in quality-oriented enterprises and identifies actions to shape the environment conductive to creativity in such enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą, Poltext, Warszawa 2009.
 2. Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Karaszewski R., Istota przywództwa filaru totalnego zarządzania jakością, "Problemy Jakości" 2009, nr 1.
 5. Kijewska A., Przybyła H., Partycypacja w zarządzaniu jako czynnik motywacji na rzecz kreatywności i innowacyjności, [w:] Pracownicy - kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie, red. A. Kijewska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 6. Konarzewska-Gubała E., Wstęp do problematyki zarządzania jakością, [w:] Zarządzanie przez jakość, red. E. Konarzewska-Gubała, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 7. Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów, Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 8. Rahim M.A., Common barriers to implementation and development of a TQM program, Web page: http://www.allbusiness.com/management/benchmarking-quality-improvement/436368-1.html [dostęp 15.09.2011].
 9. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 10. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 11. Szarafin M., Tradycja a współczesność - przesłanki japońskiego cudu gospodarczego, "Problemy Jakości" 1997, nr 10.
 12. Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu