BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dzielenie się wiedzą wśród profesjonalistów jako determinanta ich kreatywności
Knowledge Sharing Among Professionals as a Determinant of Their Creativity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 350-358, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Wiedza, Wiedza w organizacji, Transfer wiedzy, Profesjonalizm
Employees in enterprise, Knowledge, Knowledge in organization, Knowledge transfer, Professionalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę specyfiki procesu dzielenia się wiedzą wśród pracowników intelektualnych jako kluczowego dla transferu wiedzy w organizacji opartej na wiedzy. Zasadniczą część opracowania dedykowano uwarunkowaniom, zwłaszcza organizacyjnym, stymulującym otwartość komunikacyjną pracowników wiedzy i kształtującym sprawność dzielenia się wiedzą w gronie specjalistów. Tym samym artykuł koncentruje się na czynnikach budujących organizację sprzyjającą podnoszeniu kreatywności i innowacyjności profesjonalistów. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of specificity of knowledge sharing among knowledge workers as a crucial process for knowledge transfer in a knowledge based organization. The main part of the paper is dedicated to conditions, especially organizational, that stimulate specialist's communicating openness and build knowledge transfer efficiency among professionals. The article concentrates on elements that create the organization which is friendly to increase knowledge workers creativity and willingness to be innovative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bosch-Sijtsema P.M., Ruohomäki V., Vartiainen M., Knowledge work productivity in distributed teams, "Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 13, no 6.
  2. Ensign P.C., Hébert L, How reputation affects knowledge sharing among colleagues?, "MIT Sloan Management Review" 2010 (Winter).
  3. Fazlagić J., Dzielenie się wiedzą wg psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, "Problemy Jakości" 2011, nr 4.
  4. Grudzewski W.M. i in., Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "E-mentor" 2008, nr 5 (27).
  5. Kokavcová D., Malá D., Knowledge sharing - the main prerequisite of innovation, "Organizacijø Vadyba: Sisteminiai Tyrimai" 2009, vol. 51.
  6. Lin C-P., To share or not to share: Modeling knowledge sparing using exchange ideology as a moderator, "Personnel Review" 2007, vol. 36, no 3.
  7. Mayfield M., Tacit knowledge sharing: techniques for putting a powerful tool in practice, "Development and Learning in Organizations" 2010, vol. 24, no 1.
  8. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
  9. Yigitcanlar T., Bum S., Horton S., Attracting and retaining knowledge workers in knowledge cities, "Journal of Knowledge Management" 2007, vol. 11, no 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu