BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Małgorzata (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Samoocena zaangażowania pracowników tymczasowych
Self-Evaluation of the Temporary Workers' Commitment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 341-349, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Pracownicy tymczasowi, Elastyczność zatrudnienia, Europejska Strategia Zatrudnienia, Zaangażowanie pracowników
Temporary workers, Flexible employment, European Employment Strategy, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące zaangażowania pracowników wykonujących pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której przybliżono pojęcie zaangażowania i pracy tymczasowej, oraz empirycznej, w której przedstawiono wyniki badań własnych. Badanie ankietowe zrealizowano w lipcu i sierpniu 2011 r. wśród 197 pracowników tymczasowych. Wyniki badań pokazały, że postawy pracowników tymczasowych nie są typowe dla zaangażowania pracowniczego. Równocześnie oni sami ocenili swoje zaangażowanie stosunkowo wysoko. Wskazali również dwa główne czynniki wspomagające zaangażowanie, tj. stabilność zatrudnienia oraz staż pracy w danej organizacji. Pracodawcy natomiast uznali pracowników tymczasowych za grupę przejawiającą najniższy poziom zaangażowania. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is employees' commitment. It deals with the commitment of employees who work as temporary workers. The article contains theoretical and research parts. The research took place in July and August 2011. It was based on the author's own survey. It was carried out among 197 temporary workers. The results showed that temporary workers attitudes were not typical for general employee commitment. Temporary workers evaluated their own commitment quite well. They also showed two main factors which support workers' commitment, i.e.: stability of the employment and the period of employment in the organization. On the contrary employers evaluated temporary workers as the group with the lowest level of commitment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agencje zatrudnienia 2010 r, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie 2 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  3. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
  4. Kożuch B., Jończyk J., Zaangażowanie organizacyjne a efektywność zasobów ludzkich, [w:] Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  5. Król M., Ekonomiczne ujęcie zatrudnienia tymczasowego, [w:] Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego, red. M. Dobrowolska, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2007.
  6. Makowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Difin, Warszawa 2006.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
  8. Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M., Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, DzU 2003 nr 166, poz. 1608 z późn. zm.
  10. Wojtczuk-Turek A., Organizacyjne uwarunkowania zaangażowania, [w:] Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu