BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wkład funkcji personalnej we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstwa - : analiza czynnikowa
Influence of Personnel Function in Supporting Innovative Enterprise - Analysis of Factors
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 322-333, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Funkcja personalna, Polityka personalna
Innovative character, Enterprise innovation, Personal function, Personnel policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze wspieraniem innowacyjności w przedsiębiorstwach poprzez narzędzia polityki personalnej. Analizowano następujące jej obszary: selekcję pracowników, motywowanie do innowacyjności, szkolenia, a także obszary związane z tą funkcją: komunikowanie wartości innowacji, wspieranie zarządzania wiedzą, organizację pracy sprzyjającą innowacji. Badano także wybrane aspekty kultury organizacyjnej i wyznawane w przedsiębiorstwie wartości wspierające innowacyjność. Materiał empiryczny zgromadzono na podstawie badań ankietowych w pięciu przedsiębiorstwach innowacyjnych. Zebrany materiał posłużył do uzyskania odpowiedzi na pytania m.in. o czynniki wspierania innowacyjności, a także o ich ocenę przez respondentów rekrutujących się z różnych przedsiębiorstw i wyodrębnionych różnorodnych grup pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to supporting innovation in enterprises based on the personnel policy tools. The empirical material was gathered based on a survey conducted in five innovative companies. The collected material was used to obtain answers to research questions including the factors promoting innovation as well as the evaluation of these factors by respondents recruited from different companies and different groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnard J., The workplace environment: What do technical workers want?, "Industrial Management" 1997, vol. 39, no 5, s. 14-16.
 2. Breen B., Hamel G., The Future of Management, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 3. Detert J.R., Schroeder R.G., Mauriel J.J., A framework for linking culture and improvement initiatives in organizations, "Academy Management Review" 2000, vol. 25.
 4. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 1994.
 5. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 6. Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 7. Jørgensen F., Timenes Laugen B., Boer H., Human resource management for continuous improvement, "Creativity and Innovation Management" 2007, vol. 16, no 4 (December).
 8. Lau C.M., Ngo H.Y., The HR system, organizational culture, and product innovation, "International Business Review" 2004, no 13.
 9. Lawler E., The journey to authenticity, "Leader to Leader" 2004, no 32 (Spring).
 10. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 11. Mazzanti M., Pini P., Tortia E., Organizational innovations, human resources and firm performance: The Emilia-Romagna food sector, "The Journal of Socio-Economics" 2006, vol. 35.
 12. Neveh E., Erez M., Innovation and attention to detail in the quality improvement paradigm, "Management Science" 2004, vol. 50, no 11.
 13. Pettigrew A., Hatum A., Adaptive response under competitive pressure: Organizational flexibility in an emergent economy, "Management Research" 2004, vol. 2, no 2.
 14. Porter M., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review" 2001 (March).
 15. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 16. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation: Integrating technological, market and organizational change, Wiley, New York 1997.
 17. Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts& Cases, 7th ed., Irwin, New York 1993.
 18. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Managing People across Cultures, Capstone Publishing Ltd, Chichester 2004.
 19. Valle R., Martin F., Romero P. M., Dolan S.L., Business strategy, work processes and human resource training: Are they congruent?, "Journal of Organizational Behavior" 2000, vol. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu