BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Podejście współczesnych przedsiębiorstw do zwalczania praktyk korupcyjnych : wyniki badań
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 537-546, rys., tab.
Słowa kluczowe
Korupcja, Zwalczanie korupcji, Przeciwdziałanie korupcji
Corruption, Fight corruption, Corruption fighting
Abstrakt
Coraz częściej przedsiębiorcy i pracownicy dostrzegają ukryte koszty korupcji, takie jak ograniczenie ekspansji i rozwoju, osłabienie reputacji firmy, utrata kontrahentów, utrata zaufania akcjonariuszy, spadek morale wśród pracowników. Jedną z istotnych charakterystyk polityki antykorupcyjnej firmy jest jej widoczność tak wewnątrzorganizacyjna, jak i zewnętrzna. Autorka podjęła próbę analizy materiałów antykorupcyjnych publikowanych na stronach internetowych 50 największych firm w Polsce i zrozumienia dzięki temu podejścia tych przedsiębiorstw do kwestii praktyk korupcyjnych, jak również do sposobu zarządzania antykorupcyjnego i raportowania tego rodzaju praktyk. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Pietrzkiewicz, Zasady etyczne w zarządzaniu gospodarczym, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1997, s. 9.
 2. A. Lewicka-Strzałecka, Indywidualny i społeczny wymiar korupcji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, www.cebi.pl.
 3. S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 8, www.batory.org.pl.
 4. M. Środa, Wstęp, w: Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, S. Rose-Ackerman, Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, www.batory.org.pl.
 5. A. Dylus, Gospodarka, moralność, chrześcijaństwo, Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994, s. 147.
 6. S. Huntington, Political Order In Changing Societies, YUP, New Haven, London 1968
 7. D. Delia Porta, Y. Meny, Democracy and Coruption In Europe, Pinter, 1997
 8. K.A. Elliott, Corrupction and the Global Economy, Institute for International Economic, Washington DC 1997
 9. E.C. Banafield, Journal of Law and Economics, 1975
 10. K. Tarchalski, Korupcja i przywilej. Zarys teorii i praktyki, Semper, Warszawa 2000
 11. A. Dylus, Gospodarka, moralność, chrześcijaństwo, kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994
 12. J. Kurczewski, B. Łaciak, Korupcja w życiu społecznym, ISP, Warszawa 2000
 13. T.G. Grosse, Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, Fundacja im. S. Batorego, 2000, www.batory.org.pl
 14. M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, Warszawa 2004
 15. E. Łętowska, w: Dobro wspólne - władza- korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, red. E. Popławska, ISP, Warszawa 1997
 16. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa 1995
 17. A.Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa 2004
 18. P.C. van Duyne, Five Issues In European Criminal Justice, HEUNI, Helsinki 1999.
 19. J. Pinto, C.R. Leana, F.K. Pil, Corrupt Organizations or Organizations of Corrupt Individuals? Two Types of Organization-Level Corruption, "The Academy of Management Review", Vol. 33, Nr 3, Lipiec 2008, s. 685.
 20. A.Stachowicz-Stanusch, Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 21. A. Lewicka-Strzałecka, The Cognitive Model of Ethics Education: Case Study, w: Responsible Management Education, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 106.
 22. A. Kubiak, Barometr korupcji 2007. Raport z badań, Warszawa 2007, www.batory.org.pl.
 23. N. Iyer, M. Samociuk, Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 6.
 24. Ranking 500, "Polityka", Nr 18 (2652), 3 maja 2008, s. 6-7.
 25. OECD, Business Approaches to Combating Corrupt Practices, Working Papers on International Investement, Number 2003/2, June 2003, http://www.oecd.org/dataoecd/63/57/2638716.pdf.
 26. http://www.cedc.com.pl/aboutl.html.
 27. http://www.shell.com/home/content/pl-pl/about_shell/how_we_work/jak_dzialamy_0411 2003.html.
 28. Raport roczny 2007 GK PGNiG SA.
 29. Wśród zidentyfikowanych 15 przedsiębiorstw, które w swojej polityce biorą pod uwagę kwestie postępowania etycznego, nie zostały uwzględnione firmy zajmujące się działaniami z zakresu CSR wyłącznie o charakterze proekologicznym.
 30. http://www.polkomtel.com.pl/polkomtel_sa/Default.aspx.
 31. http://www.tesco.pl/o-nas/csr_1-NaszePodejscie.php.
 32. Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Raport 2008 Odpowiedzialny Biznes w Polsce, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu