BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarys "pozytywnej" teorii usług : (z jej odniesieniem do organizacji usługowej)
Initiation in to "Positive" Theory of Services (whit its Application to Service Organization Management)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 145, s. 252-270, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Teoria usług, Usługi
Theory of services, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor artykułu prowadzi rozważania na temat stosunku ekonomii do usług, jak również usiłuje docieć, dlaczego należy wypracować pozytywną teorię usług. (fragment tekstu)

Most of the hitherto existing theories of services are embedded in "negative benchmarking" [defining the attributes of services by negating 'characteristics' of material production]. The argument presented in this article represents initiation into 'an affirmative' theory of services [similar to affirmative psychology]. This new managerial concept is based on a nodal cognitive unit composed as a service "nexus" [communicating/ designing/realization/concretization], written into the sendce-ground of research traced by four limit points: 1) the service as a product; 2) service organization; 3) nearer surrounding [Lebenswelt]; 4) culture. The author argues that by starting from these bases a new paradigm of service-organization management theory can be arrived at. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (1983), Metafizyka, PIW, Warszawa.
 2. Csikszentmihaly, M. (2005), Przepływ, Taszów.
 3. Czapiński, J. (2004), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warszawa.
 4. Ingardena, R. (1987), Spór o istnienie świata, t. l, wyd. 3, Warszawa.
 5. Kozielecki, J. (1997), Transgresja i kultura, Warszawa.
 6. Leibniz, G.W. (Warszawa), Korespondencja z A. Arnauldem.
 7. Michalski, K. (1978), Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa.
 8. Rogoziński, K. (2000), Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Rogoziński, K. (2007), Teoria organizacji usługowej - wypełnianie luki poznawczej, Współczesne Zarządzanie, nr 3.
 10. Seligman, M.E.P. (2004), Psychologia pozytywna, w: J. Czapiński, red., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa.
 11. Stróżewski, W. (1992), W kręgu wartości, Kraków.
 12. Stróżewski, W. (1994), Istnienie i sens, Kraków.
 13. Tillich, P. (1994), Męstwo bycia, Poznań.
 14. Tischner, J. (1974), Filozofia wypróbowanej nadziei, Znak, nr 237.
 15. Weil, S. (1986), Świadomość nadprzyrodzona, Warszawa.
 16. Whithead, A.N. (1988), Nauka i świat współczesny, Warszawa.
 17. Wittgenstein, L. (2000), Uwagi różne, Warszawa.
 18. Wojtyła, K. (1969), Osoba i czyn, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu