BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rotfeld Adam Daniel
Tytuł
NATO 2020 : nowa koncepcja strategiczna Sojuszu
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2010, nr 4, s. 5-26
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Planowanie strategiczne, Strategia obronna
International relations, International security, Strategic planning, Defense strategy
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstrakt
Na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Lizbonie (19-20 listopada 2010 r.) podjęto wiele decyzji, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państw wspólnoty transatlantyckiej. Wśród nich największe zainteresowanie budziła nowa Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego pt. Aktywne zaangażowanie, współczesna obrona. Podstawą do opracowania ostatecznej wersji koncepcji strategicznej był raport grupy 12 ekspertów NATO (określanej w prasie jako Grupa Mędrców). Grupa ta, pod przewodnictwem Madeleine Albright, byłej sekretarz stanu USA, przygotowała zręby nowej strategii Sojuszu i 17 maja 2010 r. przedstawiła je pod rozwagę sekretarza generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena i Rady Traktatu Północnoatlantyckiego. (...) W artykule skoncentrowałem uwagę na kluczowych sprawach obecnej i przyszłej strategii Sojuszu oraz skonfrontowałem mandat Grupy Ekspertów z osiągniętym rezultatem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Address by US Secretary of State, Hillary Rodham Clinton at the Strategic Concept Seminar 4: Transformation, Structures, Forces and Capabilities - Washington, 22-23 Febr. 2010
 2. Antonenko O., Yurgens I., Next, a NATO-Russia Strategie Concept, "International Herald Tribune" z 19 listopada 2010 r.
 3. Applebaum A., A NATO for the 21st Century, "The Washington Post" z 23 listopada 2010 r.
 4. Applebaum A., The Slowly Vanishing NATO, "The Washington Post" z 20 października 2009 r.
 5. Brzeziński I.J., Obama's Five Challenges at Lisbon, "International Herald Tribune" z 15 listopada 2010 r.
 6. Deudney D., G.J. Ikenberry, The Unravelling of the Cold War Settlement, "Survival" 2009, nr 6, s. 45.
 7. Harbom L., Wallensteen P., Patterns of Major Armed Conflicts, 2000-2009, "SIPRI Yearbook 2010. Armaments, Disarmament and International Security", Oxford 2010, s. 61.
 8. http://news.kremlin.ru/10135
 9. http://news.kremlin.ru/news/6152
 10. http://www.nato.int/ebookshop/stratcon/strategicconcepten.pdf
 11. Kremer M., The Myth of a No-NATO Enlargement Pledge to Russia, "The Washington Quarterly", kwiecień 2009 r. (dostępny na www.twq.com/09april/docs/09apr_kramer.pdf)
 12. Kupiecki R.: Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2009, s. 218-230.
 13. NATO-Russia Relations'. A New Quality. Declaration by Heads of the State and Government of NATO States and the Russian Federation - www.nato.int/docu/basictxt/6020528e.pdf
 14. Rotfeld A.D. Przyszłość NATO, "Sprawy Międzynarodowe" 2006, nr 3, s. 5-20.
 15. Rotfeld A.D.(red), NATO 2020. Zapewnione bezpieczeństwo. Dynamiczne zaangażowanie ("Raport Albright"), Warszawa 2010.
 16. Rotfeld A.D., Zachód a Rosja: poszukiwanie nowej strategii, [w:] Przebyta droga. 1989-2009. Praca zbiorowa dedykowana Aleksandrowi Smolarowi, Warszawa 2010, s. 414 i nast.
 17. Sarotte M.E., Perpetuating U.S. Preeminance. The 1990 Deals to "Bribe the Soviets Out" and Move NATO In, "International Security" 2010, nr 1, s. 110-137.
 18. Strasbourg/Kehl Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg/Kehl on the 4th of April, 2009 - www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm?mode=pressrelease
 19. Towards a New Strategie Concept for NATO, NATO Defence College, Rome, Sept. 2009.
 20. www.acus.org/event/hillary-clinton-future-nato/transcript
 21. www.securityconference.de/archive/konferenzen/rede.php?menu_2005=&menu_konferenzen_archiv=&menu_konferenzen=&sprache=de&id:=143&
 22. www.securityconference.de/archive/konferenzen/rede.php?menu_2006=&menu_2005=&menu_konferenzen_archiv=&menu_konferenzen=&sprache=de&id=170&
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu