BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyla Cyryl (Uniwersytet Gdański), Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward
Development of Hedge Accounting
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Kontrakty forward, Instrumenty finansowe, Wycena
Fixed assets, Forward contracts, Financial instruments, Valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo, iż instrumenty pochodne uznawane są za narzędzia wysokiego ryzyka oraz faktu, iż wiele jednostek, również w Polsce, poniosło olbrzymie straty w wyniku ich nieumiejętnego i niekontrolowanego wykorzystywania są to narzędzia pozwalające w sposób efektywny ograniczać - jeżeli odpowiednio kontrolowane - wpływ niekorzystnych wahań kursów walut na wartość jednostki oraz jej wyniki finansowe. W opracowaniu przedstawiono przykład rozliczenia kontraktu i służącego zabezpieczeniu zakupu środka trwałego. (abstrakt oryginalny)

Besides fact that financial instruments are consider as a very risky tools and many companies, also in Poland, were hit by them or even some were bankrupt, still they are tools which effectively help to reduce unprofitable influence of foreign currency rate of exchange risk on companies value and its profit. In this article, there is presented a proper way of calculation and booking forward contract used to hedge operation of buying fixed asset paid in GBP. In such situation calculation of initial fixed asset value is crucial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Hussey: Oxford dictionary of accounting, New York 1995
  2. C. Kotyla: Księgowe i podatkowe ujęcie transakcji terminowej, Rachunkowość nr 3/2004
  3. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z Roku 2001 Nr 149, póz. 1674 ze zm.)
  4. Ch. W. Smithson, C. W. Smith Jr., D. S. Wilford: Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zakamycze, Kraków 2000
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z Roku 2009 Nr 152, póz. 1223 ze zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu