BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielecka Anna (Uniwersytet Gdański, absolwentka)
Tytuł
Strategia kredytowa przedsiębiorstw agro-handlowych funkcjonujących na Jednolitym Rynku Europejskim w świetle badań empirycznych
Credit Strategy of the Polish Agi-Trade Enterprises Running Businesses on the United European Market on the Ground of the Empirical Research
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 29-50, wykr., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Kredyt, Agrobiznes, Rynek europejski, Wyniki badań
Corporation strategies, Credit, Agrobusiness, European market, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przestawia analizę strategii kredytowej stosowanej przez przedsiębiorstwa należące do branży agro-handlu, działające na JRE. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badania, będącego częścią projektu realizowanego w ramach pisania rozprawy doktorskiej. Przeprowadzone badania dotyczą strategii finansowej wspomnianej grupy przedsiębiorstw, realizowanej przez te podmioty w okresie 3 lat po akcesji Polski do UE. Głównym celem badania było rozpoznanie rzeczywistych strategii finansowych tych przedsiębiorstw. Głównym celem badania było wskazanie indywidualnego stosunku przedsiębiorstw agro-handlowych do strategii kredytowej, będącej integralnym elementem strategii finansowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of the commercial credit strategy in the group of polish small and medium polish enterprises running businesses in the agri-trade sector on the European Union Market. The subject of this paper is to introduce the part of the results of the empirical research conducted in Poland after 3 years Poland had accessed the European Union. The conducted survey covered 139 small and medium polish enterprises, trading one the polish and United European Market. The main aim of this project was to establish the role of the financial strategy of these enterprises. The main aim of this articule is to show the individual attitude of these enterprises to the credit strategy. The background of the article is the evolution of the credit strategy having influence on the enterprises and its attitude to the financial strategy forming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 roku, Dz. U. Nr 94, póz. 1037 z 2000 roku z późn. zm.
  2. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz. U. Nr 54, póz. 535 z 2004 roku z póz. zm.
  3. Wypowiedz prezesa Związków Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza z dnia 26 czerwca 2008 roku, www.kcig.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu