BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Stanisław Czesław
Tytuł
Szwajcaria - Unia Europejska : przejściowe osłabienie dynamiki czy zmierzch szwajcarskiej strategii bilateralizmu?
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2010, nr 4, s. 69-86
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Prawo WE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
International relations, International cooperation, European Community law, Economic and political integration of Europe
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Szwajcaria
Switzerland
Abstrakt
Paradygmat polityki integracyjnej Szwajcarii kształtuje wypadkowa wielu specyficznych czynników, w tym wynikających z tożsamości systemu politycznego. W początkowej fazie procesu integracji europejskiej formowała go najpierw sytuacja kraju, który nie ucierpiał w czasie drugiej wojny światowej, a pod wieloma względami wyszedł z niej nawet umocniony i w integracji zainicjowanej przez sześć krajów Europy Zachodniej nie widział własnego interesu, ale jedynie potencjalne ograniczenia suwerenności. Jednocześnie należy podkreślić, iż Szwajcaria zawsze dostrzegała istotę integracji i zagrożenie własnych interesów ekonomicznych, któremu w sojuszu z innymi państwami starała się niezwłocznie przeciwdziałać. Odzwierciedlały to próby tworzenia konkurencyjnego w stosunku do Traktatów rzymskich rozwiązania integracyjnego bądź stowarzyszenia ze wspólnym rynkiem, co za sprawą instytucji demokracji bezpośredniej poniosło ostatecznie porażkę, ale wprowadziło Szwajcarię na drogę do uprzywilejowanego partnerstwa z UE. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernet L., Schweiz und EU suchen den " dritten Weg ", "NZZ am Sonntag" z 14 grudnia 2008 r.
 2. Blankart F., Mitgestaltung oder Nachvollzug, "NZZ am Sonntag" z 25 października 2009 r.
 3. Bohnert D., Vom Bankgeheimnis zum internationalen Informationsaustausch. Das Geschäftsmodell der Schweizer Banken im Umbruch, "Neue Züricher Zeitung" z 17 kwietnia 2009 r.
 4. Botschaft EfVR vom 18. Mai 1992, BB1IV 1; "Europabericht 2006", s. 6847.
 5. Bundesrat setzt im Verhältnis zur EU auf Kontinuität und führt den bilateralen Weg fort - www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=34656
 6. Church C.H., Continuities within Change. The Background of Swiss Relations with Europe, [w:] C.H. Church (red.), Switzerland and the European Union a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship, London 2007, s. 195.
 7. Epiney A., Heuck J., The Swiss Approach to Mountain Protection and Its Relation to European Law. Complementarities or Conflict? - www.alpconv.org/NR/rdonlyres/FlBD09DA-A8D8-4770-A4F3-9D32A392F1C2/0/Epiney_Heuck.pdf
 8. Freiburghaus D., Königsweg oder Sackgasse? Sechzig Jahre Schweizerische Europapolitik, Zürich 2009, s. 351.
 9. Gabriel J.M., Fanzun J.A., The Asymmetries of Swiss Foreign Policy - http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:26298, s. 16.
 10. Gemperli S., Einmal ausgehandelt, schon wieder veraltet, "Neue Züricher Zeitung" z 13 listopada 2010 r.
 11. Grusswort von Botschafter Michael Reiterer- http://delche.ec.europa.eu/de/grusswort_michael_reiterer
 12. http://www.cafebabel.com/pol/article/21710/szwajcaria-i-europa-stare-dobre-maestwo.html
 13. http://www.nachrichten.ch/detail/410022.htm
 14. Hug D., Am Alleingang nicht gewachsen, "Tages Anzeiger" z 6 grudnia 2002 r.
 15. Hein Rückzug des Beitrittsgesuchs, Europapolitische Standortbestimmung des Bundsrates, "Neue Züricher Zeitung" z 27 paź- dzernika 2005 r.
 16. Lautenberg A.P., Zehn Jahre nach dem EWR Nein. Wie sind die Beziehungen zur EU zu gestalten?, "Neue Züricher Zeitung" z 6 grudnia 2002 r.
 17. Riklin A., Isolierte Schweiz: Eine Europa- und Innenpolitische Lagebeurteilung, "Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft" 1995, vol. I, s. 11-34.
 18. Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-Ländern - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/foraff/l18466.pdf
 19. Schneider G., C. Hess, Die innenpolitische Manipulation der Aussenpolitik: Die Logik von Ratifikationsdebatten in der Direktendemokratie, "Swiss Political Science Review" 1995, nr 1/2-3.
 20. Schweiz - Europäische Union: Integrationsbericht 1999, vom 3. Februar 1999 - www.europa.admin.ch
 21. Trechsel A., Direct Democracy and European Integration, [w:] C.H. Church (red.) Switzerland and the European Union, London, New York 2007.
 22. Verpasste Chancen des Alleingangs. Ein «verlorenes» Jahrzehnt der Schweiz, "Neue Züricher Zeitung" z 27 listopada 2002 r.
 23. Winkler P., EU-Mitgliedsstaaten beraten Positionspapier zur Schweiz, "Neue Züricher Zeitung" z 6 listopada 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu