BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeptycki Andrzej
Tytuł
Stosunki polsko-ukraińskie : od tryumfu "pomarańczowej rewolucji" do Russia first policy
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2010, nr 3, s. 5-26
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Polityka zagraniczna, Partnerstwo strategiczne
International relations, International cooperation, Foreign policy, Strategic partnership
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
Polskę i Ukrainę dzieliły i dzielą istotne różnice. Pierwszą, choć nie najważniejszą, przyczyną sporów jest historia. Oba narody odmiennie postrzegają - co jest w jakimś stopniu naturalne - swoją wspólną historię. (...) Drugi problem to odmienne drogi rozwoju obu państw w ostatnich 19 latach. Polska stworzyła stabilny system demokratyczny i gospodarkę wolnorynkową, co zaowocowało jej wejściem do NATO i Unii Europejskiej. Ukraina nie podjęła konsekwentnej polityki reform, a pytanie o jej przyszłość zarówno w kategoriach cywilizacyjnych, jak i geopolitycznych jest wciąż otwarte. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agreement Between the European Community and Ukraine on the Facilitation of the Issuance Of Visas, Luxembourg, 18.06.2008, www.ukraine-eu.mfa.gov.ua.
 2. Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, s. 105-106.
 3. Council Conclusions Concerning the Negotiation of a New Enhanced Agreement between the EU and Ukraine, 2776th External Relations Council meeting Brussels, 22.01.2007, www.consilium.europa.eu.
 4. Dębski S., Z Rosją - bez pośpiechu, "Gazeta Wyborcza", 17.01.2007.
 5. Eberhardt A., Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy, www.osw.waw.pl/sites/default/files/punkt_widzenia_20.pdf.
 6. EU/Ukraine Action Plan, Brussels, 21.02.2005, http://ec.europa.eu.
 7. Fotyga A., Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku, 09.06.2007, www.msz.gov.pl.
 8. Gizicki W., Euro 2012 - wzmocnienie współpracy Polski i Ukrainy [w:] Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, Podraża A., Gizicki W. red., Lublin 2008, s. 46-54.
 9. Inaugural Address of the President of Ukraine Victor Yushchenko to the Ukrainian People on Independence Square, 24.01.2005, www.kmu.gov.ua.
 10. Jaroszewicz M., Szerepka L., Wyzwania migracyjne w państwach wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007 r., s. 90.
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Partnerstwo wschodnie, SEK(2008) 2974, 03.12.2008, http://eur-lex.europa.eu.
 12. Kowal P., Świat romantyków ma się dobrze, "Tygodnik Powszechny", 11.03.2008.
 13. Kubacki A., Koniec polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego, 19.01.2010, www.wprost.pl.
 14. Kupiecki R., Główne aspekty polityki bezpieczeństwa Polski, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006", s. 72.
 15. Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III RP, Warszawa 2008, s. 161-162.
 16. Leonard M., Popescu N., A Power Audit of EU-Russia Relations, London 2007, http://ecfr.eu.
 17. Meller S., Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku, 15.02.2006, www.msz.gov.pl.
 18. "Monitor Polski" 2010, nr 74, poz. 667.
 19. Pełczyńska-Nałęcz K., Cena przyjaźni, "Tygodnik Powszechny", 04.05.2010.
 20. Sikorski R., Lekcje historii, modernizacja i integracja, "Gazeta Wyborcza", 29.08.2009.
 21. Sikorski R., The Barack Obama Promise: A European View, Washington, 19.11.2008, www.msz.gov.pl.
 22. Snyder T., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, Sejny 2006, s. 14.
 23. Stanisławski W., Pomarańczowa kokarda. Kalendarium kryzysu politycznego na Ukrainie, jesień 2004, Warszawa 2005, s. 63-64.
 24. Streszewski M., Sympatia i niechęć do innych narodów. Komunikat z badań, Warszawa, wrzesień 2007 r., BS/144/2007, www.cbos.pl.
 25. Strzeszewski M., 2004, Wpływ ostatnich wydarzeń na Ukrainie na stosunek Polaków do Ukraińców, Komunikat z badań, Warszawa, BS/190/2004, www.cbos.pl.
 26. Szeptycki A., 2008, Grupy oligarchiczne a polityka zagraniczna Ukrainy, "Sprawy Międzynarodowe", nr 2.
 27. Szeptycki A., Perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską [w:] Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Unia Europejska i jej bliscy sąsiedzi, Pietraś M., Stachurska-Szczesiak K., Misiagiewicz J. red., Lublin 2011.
 28. Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przed Zgromadzeniem Narodowym, 23.12.2005, www.prezydent.pl.
 29. Wasilewska O., What to Do with Visas for the Eastern Europeans? Recomendations from the Perspective of Visegrad Countries, Warsaw-Prague-Bratislava-Presov-Budapest, 2009, s. 7, www.batory.org.pl.
 30. Wawrzonek M., Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock jako element polsko-ukraińskiego "partnerstwa strategicznego" [w:] Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock jako element polsko-ukraińskiego "partnerstwa strategicznego", A. Podraza, W. Gizicki (red.), s. 36-45.
 31. Wądołowska K., Stosunek Polaków do innych narodów, Warszawa, styczeń 2010 r., BS/12/2010, www.cbos.pl.
 32. Wojciechowski M., Twarda polityka wschodnia, "Gazeta Wyborcza", 28.03. 2008.
 33. Wolczuk K., 2007, Adjectival Europeanisation? The Impact of EU Conditionally on Ukraine under the European Neighbourhood Policy, "European Research Working Paper Series", nr 18, s. 20, www.eri.bham.ac.uk.
 34. Wspólna Deklaracja Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w sprawie rozwoju współpracy w energetyce, Kijów, 28.02.2006, www.bbn.gov.pl.
 35. Wspólne oświadczenie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z okazji 60-tej rocznicy Akcji " Wisła ", Warszawa, 27.04.2007, www.prezydent.pl.
 36. Wspólne oświadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu, Kijów, 21.05.1997, www.bbn.gov.pl.
 37. www.ifak.com.ua
 38. www.msz.gov.pl
 39. www.razumkov.org.ua
 40. www.strazgraniczna.pl
 41. www.ukrstat.gov.ua
 42. Zajączkowski W., 2004, Stosunki Polski z Ukrainą, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005", s. 140.
 43. Ziemkiewicz R.A., Jak żyć z niebieską Ukrainą? 09.02.2010 - www.rp.pl
 44. Zięba R., Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Zięba R. red., Toruń 2004, s. 29-36.
 45. Ziółkowski M., Projekt Ukraina, Wrocław 2009, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu