BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staś Lena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Lider kryzysowy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 561-567, tab.,
Słowa kluczowe
Lider w organizacji, Osobowość lidera, Przywództwo, Zarządzanie w kryzysie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Leader in the organization, Leader's personality, Leadership, Crisis management, Human Resources Management (HRM)
Abstrakt
Jednym z najważniejszych komponentów sytuacji kryzysowej organizacji jest lider, jako osoba posiadająca władzę i podejmująca decyzje dotyczące całej organizacji lub jej wydzielonej autonomicznej części. Jaki powinien być lider? Jakimi cechami i umiejętnościami powinien się charakteryzować? Co powinien widzieć? A co powinien posiadać, aby skutecznie działać i wyprowadzić organizację z kryzysu? Artykuł traktuje o pożądanej sylwetce lidera działającego w warunkach kryzysu i jego roli w organizacji w postaci egzemplifikacji cech, umiejętności, pożądanych postaw i zachowań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łępicka, PWN, Warszawa 1969, s. 32.
 2. E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 19-20; K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1990, s. 223-224.
 3. Tamże, s. 35.
 4. M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005, s. 127.
 5. Tamże, s. 127.
 6. K. Krzakiewicz, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 12.
 7. Tamże, s. 7.
 8. A. Zelek, Model zarządzania kryzysem w organizacji, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/ pdf/6/4.pdf,09.04.15.
 9. Konsekwencją przyjęcia rozumienia kryzysu jako sytuacji decyzyjnej jest traktowanie kryzysu jako zaskoczenia, zmiany, niepewności, konfliktowości. Zob. Zarządzanie w kryzysie, red. B. Wawrzyniak, PWE, Warszawa 1984, s. 58-59.
 10. R. Goffee, G. Jones, Dlaczego ktoś miałby cię uważać za swego przywódcę? Onepress, Gliwice 2006, s. 10.
 11. M. Goldsmith, C.L. Greenberg, M. Hu-Chan, Globalni liderzy - kolejna generacja, MT Biznes, Warszawa 2007, s. 27-32.
 12. Raport z badań Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach, A. Łaszyn, D. Tworzydło, D. Chruściel, A. Więcko, A. Pac, D. Staszewska, Alert Media Communications, Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, Warszawa 2007, http://www.egospodarka.pl/pliki/sytuacje-kryzysowe-w-firmach-raport-2007-doc, 09.04.15.
 13. E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem, s. 37-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu