BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Pomiar utraty wartości środków trwałych - regulacje polskie na tle MSR 36
Measurement and Recognition of Impairment of Assets - Polish GAAP and IAS 36
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 61-74, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Regulacje prawne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Fixed assets, Legal regulations, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zasadnicze etapy pomiaru utraty wartości środków trwałych, z wyeksponowaniem problematyki przypisania do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne wartości firmy oraz aktywów wspólnych. Zwrócono uwagę na zasadniczą zbieżność w omawianym obszarze polskiego prawa bilansowego, a głównie KSR Nr 4, z regulacjami międzynarodowymi. Wskazano na elementy subiektywnego wyboru jakie towarzyszą testom na utratę wartości. (abstrakt oryginalny)

The article describes key stages to measure impairment of fixed assets and puts emphasis on allocation of goodwill and corporate assets to cash generating units. It has been shown that there are great similarities of Polish GAAP, especially KSR no.4 (Polish Accounting Standard) and international regulations. It has been stressed that there is some subjectivity involved in the impairment testing excercise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2006.
  2. Karmańska A., Aktualizacja wartości firmy, Rachunkowość Nr 2/2009a
  3. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009 b.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4. Utrata wartości aktywów (Dz. U. Ministra Finansów z dnia 20.07.2007 r. Nr 8 póz. 46).
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Tom I, SKwP, IASB, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, póz. 1223 z póz. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu