BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw
Aspects of Sustainability Development in Business Activity
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 155-168, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa, Ekologia
Enterprise sustainable development, Corporate objectives, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizacja rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie wymaga włączenia zagadnień ekologicznych i społecznych w procesy jego zarządzania. Stąd celem artykułu jest przedstawienie: koncepcji rozwoju zrównoważonego i jej ujęcia w strukturze celów przedsiębiorstwa, przejawów realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności funkcjonujących na rynku podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Sustainability development in business activity requires considering ecological and social issues in management. Therefore, the paper aims to present: sustainability development in company's goals structure, sustainability development in business activity in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 3. Adamczyk J, Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważanego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Bukowski Z. (2005), Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Wydawnictwo: Dom Organizatora, Toruń.
 5. Fijał T. (2005), Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Górka K. (2007), Zrównoważony rozwój w ekonomii rozwoju zrównoważonego, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Po-skrobko B. (red), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 7. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 8. Kłos L. (2005), Ekorozwój jako podstawa aplikacyjna założeń polityki ekologicznej, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, Kopycińska D. (red.)Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Kryk B. (2004), Globalizacja a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za działania środowiskowo szkodliwe, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szansę i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, tryb dostępu: http://konferencia.edu.pl/ref8/pdf/pl/BasiaKryk-Szczecin.pdf.
 10. Kryk B. (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, za środowisko przyrodnicze, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, Kopycińska D. (red.), Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 11. . Laszuk M. (2006), Zasady obrotu odpadami po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Czech K. (red.), Difin, Warszawa.
 12. Mazur-Wierzbicka E., (2005), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 13. Nahotko S. (2002), Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 14. Piontek B. (2002), Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 15. Piontek F. (2000), Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla wdrażania rozwoju zrównoważonego,
 16. Szadziewska A. 2009 , Koszty ochrony środowiska w systemach rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Zeszyty Naukowe UG Wydziału Zarządzania nr 4/1.
 17. Wrzosek S., Izdebski J.M. (2006), Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Czech K. (red.), Difin, Warszawa.
 18. Zasady ogólnych praw i obowiązków Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, tryb dostępu: http://www.vilp.de/Plpdf7p061.pdf.
 19. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2006r. Nr 129, zpóźn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu