BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcz Jan
Tytuł
Polska w systemie instytucjonalnym nowej Unii Europejskiej : próba identyfikacji problemów
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2010, nr 2, s. 41-60
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Traktat lizboński, Reforma UE, Zmiany instytucjonalne
Economic and political integration of Europe, Lisbon Treaty, EU Reform, Institutional changes
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Reforma ustrojowa Unii Europejskiej wprowadzona na mocy Traktatu z Lizbony stwarza solidne ramy instytucjonalne i elastyczny proces decyzyjny, który może pozwolić na dynamiczny rozwój Unii i sprostanie przez Unię nowym wyzwaniom. Niemniej znaczenia ram instytucjonalnych i procedur nie można dogmatyzować. Dają one państwom członkowskim Unii do ręki jedynie formalne środki i mechanizmy działania. Natomiast od woli politycznej i determinacji państw zależeć będzie stopień i kierunek ich wykorzystania. Również z polskiego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma podniesienie spójności i efektywności Unii. Jest to istotne dla wszystkich nowych państw członkowskich, zwłaszcza tych, które są mniej wydolne gospodarczo i mają mniej sprawny system polityczny. Spójna i efektywna Unia jest bowiem gwarantem realizacji zasady solidarności, stojącej na straży interesów państw słabszych, przeciwdziała również niebezpieczeństwu fragmentacji Unii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010, wyd. II.
 2. Barcz J., 2009, Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień Traktatów stanowiących UE na podstawie tzw. procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich, "Przegląd Sejmowy", nr 4.
 3. Barcz J., 2009, Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 9.
 4. Barcz J., 2010, Aspekty prawne i instytucjonalne Prezydencji w Radzie UE, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 6.
 5. Barcz J., Traktat z Lizbony. Podstawy prawne Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane) wraz z protokołami i deklaracjami - orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE, Warszawa 2010.
 6. Czachór Z., Tomaszyk M.J. red., Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Poznań 2009.
 7. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i lad międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.
 8. Jesień L., Dynamika zmian modelu Prezydencji a spór o przywództwo w reformach Prezydencji Unii Europejskiej [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, K. Szczerski red., Kraków 2009.
 9. Łazowski A., 2009, Zdolność absorpcji a przyszłe rozszerzenie Unii Europejskiej [w:] Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, Barcz J., "Europejski Przegląd Sądowy", nr 9.
 10. Osiński J. red., Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, Warszawa 2009.
 11. Seeger S., 2007, Rotation in the Council - Bringing Citizens Closer to the EU?, "C.A.P. Policy Analysis", nr 6.
 12. www.ukie.gov.pl/HLP/ files.nsf/0/35F0EC9031E9AA85C1256E7B00480AFE/$file/be28.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu