BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Lucyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 11-26, tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Jakość życia, Warunki życia ludności
Social exclusion, Quality of life, People's living conditions
Abstrakt
Wykluczenie społeczne nie jest zjawiskiem nowym, lecz zainteresowanie wokół niego narasta w wielu krajach Unii Europejskiej, w których coraz bardziej rozwija się ekonomia społeczna. Omówiono ten problem zarówno z perspektywy skali mikro jak i makroekonomicznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa 2005, s. 31, 232, 278.
  2. M. Muras: Pojęcie wykluczania społecznego. W: Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa 2005, s. 232.
  3. P. Szukalski: Osoby sędziwe w Polsce i w krajach UE. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Łódź 2004, s. 23.
  4. Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Cyt. Za: A. Chłoń-Domińczak: Strategia integracji społecznej - Polska a Unia Europejska. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. Warszawa 2005, s. 334-335.
  5. A. Szukiełojć-Bieńkuńska: Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. Warszawa 2005, s. 153.
  6. T. Atkinson, B. Cantillon, E. Markier, B. Nolan: Social Indicators: The UE and Social Inclusion. Oxford University Press 2002. Cyt. Za: A. Szukiełojć-Bieńkuńska: Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu, s. 149.
  7. I. Jelonkiewicz: Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. W: Monitoring oczekiwanych efektów realizacji Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005. Red. P. Goryński, B. Wojtyniak, K. Kuszewski. Warszawa 2005, s. 121.
  8. J. Krzyszkowski: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź 2005.
  9. W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, J. Krzyszkowski: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta. Łódź 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu