BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyszkowski Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dla kogo inkluzja, dla kogo ekskluzja : instytucja pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 43-57
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Pomoc społeczna, Polityka społeczna państwa
Social exclusion, Social assistance, Social policy
Abstrakt
Omówiono ewolucję instytucji pomocy społecznej od czasów starożytnych przez średniowiecze do czasów nowożytnych. Przedstawiono analizę procesu rozwoju instytucji pomocy społecznej w Polsce. Na zakończenie zaprezentowano polską pomoc społeczną wobec wykluczenia społecznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Red. K.W. Frieske. Warszawa 2004.
 2. T. Kowalak: Leksykon polityki społecznej. Warszawa 2001.
 3. http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/psiks/not20htm.
 4. K. Frysztacki: Państwo-społeczeństwo: współpraca i "konfrontacja". W: Opiekuńczość czy solidarność? Red. G. Skąpska. Kraków 1998, s. 130.
 5. Z. Tarkowski: Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej. Lublin 2000.
 6. M. Księżopolski: Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice 1999.
 7. E. Leś: Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa 2001.
 8. W. Ratyński: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Warszawa 2003.
 9. D. Zalewski: Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji.
 10. K. Rusinek: Zagadnienia pracy i pomocy społecznej w działalności rad narodowych. "Praca i Opieka Społeczna" 1950, nr 1/2.
 11. J. Szumlicz: Funkcjonowanie opieki społecznej. W: Ubezpieczenia społeczne i świadczenia socjalne. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Zeszyt 3 (310). Warszawa 1990.
 12. http://www.ips.uw.edu.pl/szarf/psiks/not20.htm.
 13. K. Małecki: Młody rynek dla starych ludzi. "Business Week" 2005, nr 7 (171).
 14. B. Bień, Z.B Wojszel, J. Wilmańska, J. Sienkiewicz: Starość pod ochroną. Opiekunowie rodzinni niesprawnych osób starych w Polsce. Porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego. Kraków 2001.
 15. Z. Kawczyńska-Butrym: Koncepcja opieki i zawody opiekuńcze Pracownicy socjalni i pielęgniarki. Olsztyn 2001.
 16. J. Krzyszkowski: pomoc społeczna wobec klientów z grup najwyższego ryzyka socjalnego (dzieci, młodzież, starsi, niepełnosprawni) w gminach województwa łódzkiego. Raport z badań wykonanych w Ośrodku Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Łódź 2002.
 17. J. Hrynkiewicz: Polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności. W: Wybrane problemy współczesnej demografii. Łódź 2003.
 18. Z. Kawczyńska-Butrym: Problemy opieki nad człowiekiem starszym - obszary pomocy i wsparcia. "Praca Socjalna" 1999, IV, 4, s. 10-26.
 19. L. Dominelli: Social Work Theory and practice for a changing profession. Polity Press 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu