BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Astramowicz-Leyk Teresa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Prawa człowieka wobec wykluczenia społecznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 59-75
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Prawa człowieka, Ochrona praw człowieka
Social exclusion, Human rights, Human rights protection
Abstrakt
W pierwszej części opracowania przedstawiono pojęcie prawa człowieka. W następnej części omówiono rozwój tych praw. Na zakończenie przedstawiono dokumenty ONZ związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz postanowienia Rady Europy w sprawie ochrony praw i wolności człowieka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Leksykon polityki społecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa 2001, s. 45.
  2. K.W. Frieske: Marginalność społeczna. "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12, s. 1.
  3. Encyclopedia of Public International Law. Vol. 8, Human Rigts and the Individual in International Law. International Economic Relations, Amsterdam-New York-Oxford 1985 North-Holland, s. 268. Cyt. za: W. Osiatyński: Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka. W: Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Z. 1. Warszawa 1998, s. 16.
  4. R. Kuźniar: Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa 2000. s. 55-56.
  5. B. Banaszak: Prawa jednostki i systemy ich ochrony. Wrocław 1995, s. 80-81, 89.
  6. Prawa człowieka. Dokumenty. T. 1. Dokumenty międzynarodowe, Bibliografia polska. Red. Z. Kędzia i R. Wieruszewski. Wrocław-Łódź 1989, s. 14, 24.
  7. A. Michalska: Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo. Warszawa 1994, s. 179.
  8. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. W: Prawa człowieka. Dokumenty. T. 1. Dokumenty międzynarodowe, Bibliografia polska. Red. Z. Kędzia i R. Wieruszewski. Wrocław-Łódź 1989, s. 44-55.
  9. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe. Opracowanie i przekład B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik. Toruń 1993, s. 26-35.
  10. B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wojtowicz: System ochrony praw człowieka. Kraków 2003, s. 90, 143.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu