BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Wiaterek Małgorzata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Podstawy prawne wspierania inkluzji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 85-100
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Prawa człowieka, Działalność społeczna, Organizacje pożytku publicznego
Social exclusion, Human rights, Social activity, Public benefit organisation
Abstrakt
Istotną kwestią współczesnego rozwoju jest występowanie zjawisk, które spychają ludzi na margines społeczny, powodując ekonomiczną, kulturową i społeczną degradację. Omówiono podstawy prawne przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz podstawowe regulacje prawne. Na koniec przedstawiono podstawy działalności pożytku publicznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Izdebski: Badania nad administracją publiczną. W: Administracja publiczna. Red. J. Hausner. Warszawa 2005, s. 14-15.
 2. J. Stiglitz: Ekonomia sektora prywatnego. Warszawa 2004, s. 41.
 3. Sporty wokół Nowej Trzeciej Drogi. Red. T. Kowalik. Warszawa 2001.
 4. N. Luhman: Teoria polityczna bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa 1994, s. 21 i nast.
 5. H. Domański: Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. Warszawa 2002, s. 116.
 6. "Polityka Społeczna" 1992, nr 1.
 7. Facing the challenge. The Lizbon Strategy for growth and employment, Brussels 2004.
 8. Wprowadzenie: pesymistyczne wnioski teoretycznych imlikacji. W: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Red. K. W. Frieske. Warszawa 2004, s. 14.
 9. K. W. Frieske: Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej. "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12, s. 34.
 10. T.Kowalak: Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998, s. 107.
 11. M. Kabaj: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Warszawa 2000, s. 10.
 12. J. Auleytner, K.Głąbicka: Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Warszawa 2001, s. 69.
 13. A. Mikuć: Pomoc społeczna. W: Administracyjne prawo materialne. Zagadnienia wybrane. Białystok 2003, s 222-223.
 14. D. Milczarek: Subsydiarność - próba bilansu. W: Subsydiarność. Red. D. Milczarek. Warszawa 1998, s. 319.
 15. J. Jończyk: Prawo zabezpieczenia społecznego. Zakamycze 2003, s. 31 i nast.
 16. J. Szumlicz: Zalecenia Rady Wspólnot Europejskich w zakresie pomocy społecznej a ustawodawstwo polskie. "Polityka Społeczna" 1999, nr 4, s. 40 i nast.
 17. Uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy społecznej. MGPiPS, Warszawa 2003.
 18. P. Kurowski: Minimum egzystencji w 2004 r. Świadczenia średnioroczne. "Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 35.
 19. Minimum socjalne w 2004 r. Świadczenia średnioroczne. "Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 32 i nast.
 20. C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Gdańsk 2001, s. 288 i nast.
 21. T. Liszcz: Prawo Pracy. Warszawa 2004, s. 264.
 22. J. Wratny: Minimalne wynagrodzenie za pracę. "Praca i Zabezpieczeni Społeczne" 2003, nr 6, s. 2.
 23. W. Koczur: Ochrona socjalna dziecka w nowym systemie świadczeń rodzinnych. "Polityka Społeczna" 2004, nr 9, s. 30.
 24. T. Binczycka-Majewska: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Kraków 1999.
 25. L. Kaczyński: Renta socjalna. Gdańsk 1989.
 26. M. Lewandowicz-Machnikowska, M. Zagrosik: Prawo do renty socjalnej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 5, s. 32.
 27. A. Ledkiewicz, B. Radzik-Kazenas: Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Warszawa 2004, s. 49.
 28. M. Kłos: Renta socjalna. Część I. "Ubezpieczenia i Prawo Pracy" 2003, nr 20, s. 37.
 29. E. Dziubińska-Lechnio: Postępowanie o przyznanie renty socjalnej. "Przegląd Ubezpieczeniowy" 2004, nr 1, s. 24.
 30. E. Leś: Przedsiębiorczość społeczna. "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 15, s. 5 i nast.
 31. P. Chodyra, A. Trzeciecki: Centra integracji społecznej. Jak to robić. "Polityka Społeczna" 2004, nr 4, s. 12 i nast.
 32. T. Kaźmierczak, M. Rymsza: W stronę aktywnej polityki społecznej. W: W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak i W. Rymsza. Warszawa 2003, s. 244-245.
 33. T. Michalak, J. Wilkin: Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne. W: W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak i W. Rymsza. Warszawa 2003, s. 43.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu