BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Karwacki Arkadiusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wykluczenie społeczne a Kluby Integracji Społecznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 129-148
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Warunki życia ludności, Ekonomia społeczna, Pomoc społeczna, Badania naukowe
Social exclusion, People's living conditions, Social economy, Social assistance, Scientific research
Firma/Organizacja
Kluby Integracji Społecznej
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Mimo kontrowersji terminologicznych i sporów o potrzebę (a raczej jej brak) mnożenia koncepcji (pojęć) wyjaśniających i nazywających społeczne problemy (...) należy podkreślić funkcjonowanie dwóch różnych perspektyw analizy "wykluczenia społecznego" (ci, którzy doświadczają wykluczenia oraz mechanizmy ekskluzji). Jako że dokumenty Unii Europejskiej to właśnie wykluczenie społeczne lokują w centrum socjalnych problemów współczesnej Europy i na walkę z jej przejawami kierują środki pod szyldem różnych programów pomocowych, my także jako realizatorzy części badawczej inicjatywy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu ADEP Interreg III c musieliśmy zastosować jakąś perspektywę definiowania wykluczenia i zagrożenia wykluczenia i opowiedzieć się za konkretną formą walki z tym zjawiskiem (zjawiskami). Dla potrzeb wspomnianego projektu, którego rezultaty stały się podstawą naszego tekstu, spojrzeliśmy na wykluczenie z punktu widzenia niedoboru kapitału społecznego i braku umiejętności lub niewłaściwego wykorzystania lokalnego potencjału. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Czekanowski: Pracownicy socjalni a rozwijanie przedsiębiorczości: dwugłos ekspertów. W: M. Rymsza, T. Kaźmierczak: W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa 2003, s. 219-226.
 2. M. Rymsza: Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. "Trzeci sektor. Ekonomia społeczna. Doświadczenia europejskie. Spory o polski model" 2005, nr 2, s. 2-9.
 3. H. Silver: Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms. "International Labour Review" 1994, No 5/6.
 4. D. Lepianka: Czym jest wykluczenie społeczne? Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji. "Kultura i Społeczeństwo" 2002, nr 4, s. 3-21.
 5. R. Szarfenberg: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne. W: Bezpieczeństwo socjalne. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 2003.
 6. R. Szarfenberg: Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego. Referat na ogólnopolskiej konferencji polityków społecznych. Ustronie Wlkp. 2005.
 7. K.W. Frieske: Wprowadzenie: pesymistyczne wnioski teoretycznych komplikacji. W: K.W. Frieske: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa 2003, s. 14-27.
 8. J. Hrynkiewicz: Rola organizacji społecznych w polityce społecznej. W: Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Red. J. Hrynkiewicz. Warszawa 2002, s. 59-72.
 9. K. Piątek: Aktywność i adaptacja w polityce społecznej i pracy socjalnej: modele i realia. W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat. Red. W. Wesołowski i J. Włodarek. Warszawa 2005.
 10. A. Rychard: Czy Europa może odnowić polską politykę i społeczeństwo obywatelskie? W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat. Red. W. Wesołowski i J. Włodarek. Warszawa 2005.
 11. K. Piątek: Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej. Referat na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Szczecin.
 12. T. Kaźmierczak: Centra Integracji Społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? Refleks wokół Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. "Trzeci sektor. Ekonomia społeczna. Doświadczenia europejskie. Spory o polski model" 2005, nr 2, s. 98, 100.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu