BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poławski Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kontrola i przeciwdziałanie społecznej marginalności : funkcje kontraktów w pomocy społecznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 149-163
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Pomoc społeczna, Zabezpieczenie społeczne
Social exclusion, Social assistance, Social security system
Abstrakt
Znaczna część instytucjonalnych strategii i rozwiązań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu koncentruje się na aktywizacji i usamodzielnieniu tych, których uznaje się za zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją. (...) Choć od wejścia w życie ustawy i wprowadzenia kontraktu socjalnego minęło niewiele czasu, warto chociaż pobieżnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób nowe narzędzie jest wykorzystywane w ośrodkach pomocy społecznej i czy rzeczywiście służy ono celom, jakie wyznaczył ustawodawca. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Warszawa 2004.
 2. K.W. Frieske: Marginalność społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa 1999.
 3. P. Fiora, A.J. Heidenheimer: The Developmnet of the Welfare State in Europe and America. New York 1984.
 4. A. Etzioni: The Spirit of Community. Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda. New York 1993.
 5. A. Giddens: The Third Way: the renewal of social democracy. Cambridge 1998.
 6. R. Dahrendorf: Nowoczesny konflikt społeczny: esej o polityce wolności. Warszawa 1993.
 7. F.F. Piven, R. Cloward: Regulating the poor: The functions of public welfare. New York 1971.
 8. G. Koptas: Bezrobocie I kontrola społeczna. Jawne i ukryte funkcje programów aktywizacji zawodowej. W. Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce. Warszawa 1997.
 9. K. Davis: Prostitution. W: R.K. Merton, R.A. Nisbet (red.): Contemporary Social Problems - An Introduction to the Sociology of Deviant Behaviour and Social Disorganization. New York 1961.
 10. H.J. Gans: The Positive Functions of Poverty:"The American Journal of Sociology" 1972, Vol. 78, No 2.
 11. D. Garland: Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies. Brookfield VT 1985.
 12. C. Murray: Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980. Warszawa 2001.
 13. H. Dean: Social Security and Social Control. London 1991.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu