BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiersztyn Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Marginalność poza marginesem, czyli o skutkach zmian na rynku pracy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 165-180, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Rynek pracy, Bezrobocie, Przestępczość
Social exclusion, Labour market, Unemployment, Crime
Abstrakt
Przedstawione wyniki badań nie mogą w sposób bezpośredni potwierdzić ani też sfalsyfikować tezy dotyczącej związków miedzy zatrudnieniem a marginalizacją. Sformułowana wyżej hipoteza o powolnej zmianie relacji miedzy uczestnictwem w rynku pracy a wykluczeniem społecznym wynika pośrednio z rezultatów badań dotyczących nieco innego zagadnienia - wymaga zatem dokładnego sprawdzenia. Moim celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem pogarszającej się "jakości" zatrudnienia w kontekście zagadnienia społecznej ekskluzji, a także na wynikającą stąd potrzebę ponownego przemyślenia kwestii zależności między charakterem uczestnictwa w rynku pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Frieske: Marginalność społeczna. W: Encyklopedia socjologii. T. II. Warszawa 1999, s. 170.
 2. "Gazeta Wyborcza" 1995, nr 167, s. 11.
 3. "Gazeta Wyborcza" 2002, nr 96, s. 22.
 4. R. Merton: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 2002, s. 210-211.
 5. D. Black: Crime as Social Control. W: Toward a General Theory of Social Control. D. Black (red.). T. II. Orlando 1984, s. 17-18.
 6. A. Siemaszko: Granice tolerancji. Warszawa 1994, s. 239-241.
 7. Przestępczość w Polsce 1989-2000, Warszawa 2001.
 8. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski: Atlas przestępczości w Polsce 2. Warszawa 1999, s. 27.
 9. L. Cohen, M. Felson: Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. "American Sociological Review" 1979, Vol. 44, s. 600-601.
 10. Praca jako wartość. Komunikat z badań CBOS. Warszawa 2004. Badanie Aktalne problemy i wydarzenia 2-5 kwietnia 2004 r., s. 6-7.
 11. E. Kryńska: Segmentacja rynku pracy. Łódź 1996, s. 157-158.
 12. G. LaFree, K. Drass, P. O`Day: Race and Crime in Postwar America: Determinants of African- American and White Rates, 1957-1988. "Criminology" 1992, Vol. 30, No 2, s. 157-188.
 13. J. Horney, D. Osgood, I. Marshall: Criminal Careers in the Short-Term: Intra-Individual Variability in Crime and its Relation to Local Life Circumstances. "American Sociological Review" 1995, Vol. 60, s. 667-668.
 14. R. Reich: Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Toruń 1996, s. 163.
 15. L. Thurow: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław 1999, s. 47-48.
 16. M. Samek Lodovici: Dynamics of Labour Market Reform in European Countries. W: Why Deregulate Labor Markets? G. Esping Andersen (red.) New York 2001, s. 45-54.
 17. G. Esping-Andersen: Regulation and Context: Reconsidering the Correlates of Unemployment. W: Why Deregulate Labor Markets? G. Esping Andersen (red.) New York 2001, s. 108-110.
 18. U. Beck: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa 2002, s. 212.
 19. D. Mayes: Introduction. W: Social Exclusion and European Policy. D. Mayes, J. Berghman, R. Salais (red.). Cheltenham, Northampton 2001, s. 7.
 20. G. Raveaud, R. Salais: Fighting against Social Exclusion in a European Knowledge-based Society: What Principles of Action? W: Social Exclusion and European Policy. D. Mayes, J. Berghman, R. Salais (red.). Cheltenham, Northampton 2001, s. 50, 54.
 21. K. Frieske: Marginalność społeczna: normalność I patologia. W: Moralność i procesy marginalizacji. Red. K. Fieske. Warszawa 1999, s. 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu