BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukulak-Dolata Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Długotrwale bezrobotni wykluczeni?
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 181-198, tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Bezrobocie długotrwałe, Struktura bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu, Przyczyny bezrobocia
Social exclusion, Long-term unemployment, Structure of unemployment, Combat unemployment, Reasons of unemployment
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Bezrobocie długookresowe wyłącza ludzi z aktywności, izoluje społecznie, a praca w szarej strefie pozbawia godnych warunków i relacji z innymi. Powstaje zjawisko społecznego wykluczenia na tle braku dostępu do legalnej i godziwej pracy. Omówiono poziom i strukturę bezrobocia długotrwałego oraz działania ograniczające ten rodzaj bezrobocia w województwie łódzkim.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Frieske: Marginalność społeczna. "Polityka Społeczna 1999, nr 11-12.
  2. T. Kowalak: Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998.
  3. J. Berghman: The Resurgence of Poverty and the Struggle Against Exclusion: a New Challenge for Social Security In Europe? "International Social Security Review" 1997, No 50.
  4. D. Galie: Unemployment and Social Exclusion In the European Union. "European Societes" 1999, Vol. 1, No 2.
  5. B. Jordan: A Theory of Poverty and Social Exclusion in the European Union. London 1996.
  6. Ryzyko transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi). Red. W. Warzywoda-Kruszyńska I J. Grotowska-Leder. Łódź 2000.
  7. Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie? Red. W. Warzywoda-Kruszyńska. Łódź 2001.
  8. Badanie bezrobocia długotrwałego. Red. M. Kabaj. Raport IPiSS, zeszyt 21, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu